Kan een onderhandeling stopgezet worden?

Antwoord

U kunt hiervoor klikken op de knop 'Stopzetten'. De tegenpartij wordt geïnformeerd dat u de onderhandeling wilt stopzetten. Hiermee moet door de tegenpartij ingestemd worden (het stopzetten accorderen) om de onderhandeling definitief te stoppen. Bij weigering blijft onderhandeling actief. Eenzijdig stopzetten is wel mogelijk indien onderhandeling nog de status 'concept' heeft, aangezien de onderhandeling in dat geval nog niet is aangeboden aan de tegenpartij.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule