Waarom kan ik mijn onderhandeling niet afronden?

Antwoord

Mogelijk wordt de afronding tegengehouden omdat niet alle validatiefouten opgelost zijn. De prijzen die zijn ingevuld zijn geldig tot een bepaalde periode en deze periode is mogelijk inmiddels verlopen. Er moeten eerst andere codes/ prijzen worden ingegeven voordat er verder kan worden gegaan met de onderhanding. In het tabblad “Validaties” (alleen voor Zorgverzekeraars) kunt u ook terugzien wat er niet klopt in het sjabloon.

Bij MSZ Dure Geneesmiddelen & Stollingsfactoren en Wijkverpleging (VenV) is er ook de mogelijkheid om de validatiefouten meteen op te lossen voordat u de onderhandeling voorstelt. De validiaties ziet u onder de knop 'Naar validaties'.

Mocht dit geen oplossing bieden voor uw probleem dan willen wij u aanraden om telefonisch contact op te nemen met onze afdeling Support & Administratie.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule