Wat betekenen de verschillende knoppen in een onderhandeling?

Antwoord

Via de actieknoppen brengt u de huidige onderhandeling naar een volgende stap in het onderhandelingsproces. Voordat u de actieknoppen kunt gebruiken moet u de filter eerst weer op de initiële waarde 'Geen (toon alles)' zetten. Via de actieknoppen brengt u de huidige onderhandeling naar een volgende stap in het onderhandelingsproces.

Onderhandelopties in de Onderhandelmodule MSZ en GGZ

Hierbij worden, afhankelijk van de status van de onderhandeling, de volgende mogelijkheden geboden:

  • Voorstellen: Het voorstel wordt aangeboden aan de andere partij. Hierover wordt naar de contactpersoon van de tegenpartij een e-mail verstuurd. Van deze e-mail wordt een kopie van naar uw eigen e-mailadres verstuurd.
  • Accorderen: Het voorstel van de andere partij wordt geaccepteerd. Hierover wordt een e-mail verstuurd, waarvan u een kopie ontvangt. Indien de tegenpartij ook akkoord gaat is de onderhandeling afgerond en ontstaat een contract of prijslijst. Mocht de tegenpartij het voorstel afkeuren, dan blijft dit openstaan voor verdere aanpassingen.
  • Stopzetten: De tegenpartij wordt geïnformeerd dat u de onderhandeling wilt stopzetten. Hiermee moet door de tegenpartij ingestemd te worden (het stopzetten accorderen) om de onderhandeling definitief te stoppen. Bij weigering blijft de onderhandeling actief. Eenzijdig stopzetten is wel mogelijk indien de onderhandeling nog de status 'concept' heeft, aangezien de onderhandeling in dit geval nog niet is aangeboden aan de tegenpartij.
  • Weigeren: Om een voorstel van de tegenpartij af te keuren kiest u voor deze optie. Het voorstel komt dan ongewijzigd te liggen bij de aanbieder van dat voorstel.
  • Herstarten: Deze optie kunt u gebruiken om een wijziging op de huidige versie van de onderhandeling geheel ongedaan te maken. Dit vindt eenzijdig plaats en betreft dus alleen de aanpassingen die u zelf in de huidige versie hebt aangebracht.
Onderhandelopties in de Onderhandelmodule Wijkverpleging (VenV) en MSZ DG&SF

Hierbij worden afhankelijk van de status van de onderhandeling, de volgende mogelijkheden getoond:

  • Nieuw voorstel: Met deze keuze is het mogelijk een nieuw tegenvoorstel te doen. De prijslijst kan worden aangepast, waarna deze opnieuw aan de tegenpartij kan worden voorgesteld.
  • Accepteren: Het onderhandelen wordt geaccepteerd. Als vervolgens beide partijen (dus ook de partij die het voorstel heeft gedaan) de onderhandeling formeel hebben geaccepteerd, wordt de onderhandeling een definitieve prijslijst. De onderhandeling verdwijnt uit het overzicht 'Lopende onderhandelingen' en is terug te vinden in het overzicht 'Definitieve prijslijsten'.
  • Weigeren: Het ontvangen voorstel wordt geweigerd, waardoor de partij die dit voorstel heeft gedaan, weer aan zet is. Deze partij wirdt zodoende gevraagd een nieuw voorstel te doen.
  • Stopzetting voorstellen: In sommige situaties is het wenselijk om de onderhandeling geheel te kunnen stoppen. Bijvoorbeeld als de onderhandeling onder een andere AGB-code moet worden voortgezet, kan de onderhandeling via deze optie gestopt worden en verwijderd worden. Hierdoor blijft de onderhandeling niet in de overzichten terugkomen. Beide partijen dienen de voorgestelde stopzetting vervolgens te accepteren.
  • Stopzetting accepteren: Zodra de tegenpartij een voorstel voor het stoppen van de onderhandeling heeft gedaan, ontvangt de onderhandeling een status 'Stopzetten voorgesteld'. Als deze onderhandeling geopend wordt, heeft de gebruiker twee keuzes: 'Nieuw voorstel' of 'Stopzetting accepteren'. Zodra wordt gekozen voor 'Stopzetting accepteren' zal de volledige onderhandeling verwijderd worden.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule