Wat is de Onderhandelmodule?

Antwoord

De onderhandelmodule is een onderdeel van het Zorginkoopportaal en gericht op het maken van prijs- en volumeafspraken met de aangesloten zorgverzekeraars over zorgproducten (en overige producten binnen de DBC-systematiek). Er is een onderhandelmodule voor de Medisch Specialistische Zorg (MSZ), MSZ Dure geneesmiddelen & stollingsfactoren (MSZ DG&SF) , GGZ (instellingen) en voor de Wijkverpleging (VenV).

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule