Let op! Mogelijk langere wachttijden Meer weten?

Hoe kan ik een nieuwe onderhandeling starten?

Antwoord

Hieronder vindt u per zorgsoort informatie over hoe u een nieuwe onderhandeling start:

Medisch Specialistische Zorg Dure Geneesmiddelen & Stollingsfactoren (MSZ DGSF)

U start een nieuwe onderhandeling MSZ Dure Geneesmiddelen & Stollingsfactoren via het menu ‘Onderhandelen’ of door direct op de betreffende link in het hoofdscherm te klikken:

Een andere optie is vanuit het overzicht van de lopende onderhandelingen een nieuwe onderhandeling te starten:

Automatisch wordt zowel het lopende als het volgende jaar ingevuld (1). Indien gewenst, kan hier een andere periode gekozen worden. Dit kan vanaf 01-01-2017. Ook moet de onderhandelperiode binnen één kalenderjaar vallen.

Vul de UZOVI-code van de zorgverzekeraar in (2) en klik op het vergrootglas (3). Vervolgens selecteert u de betreffende zorgverzekeraar (4).

Kies 'Onderhandeling starten' (5).

Medische Specialistische Zorg (MSZ)

U start een nieuwe onderhandeling MSZ via het menu 'Onderhandelen' of door direct op de betreffende link in het hoofdscherm te klikken:

Bij het starten van een onderhandeling in het MSZ-segment krijgt u onderstaand scherm te zien. Hier selecteert u een sjabloon en kiest u de zorgverzekeraar. Indien gewenst kunt u de periode inkorten, maar deze dient binnen de initiële start- en einddatum te blijven.

U kunt optioneel een bestaand (model-)contract selecteren om de prijs- en/of volume uitgangspositie vorm te geven. Kies vervolgens voor ‘Start Onderhandeling’.

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

U start een nieuwe onderhandeling GGZ via het menu ‘Onderhandelen’ of door direct op de betreffende link in het hoofdscherm te klikken:

Bij het starten van een onderhandeling in het GGZ-segment, selecteert u het sjabloon, de periode en de zorgverzekeraar.

Wijkverpleging (VenV)

U start een nieuwe onderhandeling Wijkverpleging via het menu ‘Onderhandelen’ of door direct op de betreffende link in het hoofdscherm te klikken:

Een andere optie is vanuit het overzicht van de lopende onderhandelingen een nieuwe onderhandeling te starten:

Automatisch wordt zowel het lopende als het volgende jaar ingevuld (1). Indien gewenst, kan hier een andere periode gekozen worden. Dit kan vanaf 01-01-2020. Ook moet de onderhandelperiode binnen één kalenderjaar vallen.

Vul de UZOVI-code van de zorgverzekeraar in (2) en klik op het vergrootglas om te zoeken (3). Vervolgens selecteert u de betreffende zorgverzekeraar (4).

Kies ‘Onderhandeling starten’ (5).

Wat moet ik kiezen bij ‘Onderhandelpartner’?

Hier geeft u aan met welke zorgverzekeraar u een onderhandeling wenst te starten. Er is een filteroptie beschikbaar die het zoeken op een gedeelte van de naam of op de UZOVI-code van de gewenste zorgverzekeraar vereenvoudigt.

Vervolgens kunt u (optioneel) een bestaand (model)contract selecteren om de prijs- en/of volume uitgangspositie vorm te geven. U kunt er ook voor kiezen de uitgangspositie niet te vullen met prijs- en of volumedata uit een (model)contract, door bij beide opties ‘Geen’ te kiezen. In dat geval start u met een leeg sjabloon zonder prijs- en volumegegevens.

Als u een nieuwe onderhandeling start, terwijl met dezelfde zorgverzekeraar voor dezelfde periode en hetzelfde segment al een onderhandeling loopt, dan wordt u hierop attent gemaakt. Hiermee wordt voorkomen dat men het overzicht verliest door de aanwezigheid van meerdere onderhandelingen. In beginsel hoeft er uiteraard per periode hooguit één onderhandeling per segment te lopen met een bepaalde onderhandelpartner.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule