Let op! Mogelijk langere wachttijden Meer weten?

Hoe kan ik een onderhandeling bewerken?

Antwoord

Hieronder vindt u per zorgsoort hoe u een onderhandeling kan bewerken.

Een onderhandeling bewerken Medisch Specialistische Zorg (MSZ) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Direct na het starten van een nieuwe onderhandeling of nadat een lopende onderhandeling (mits in Wijzigen-modus) is geopend kan men de onderhandeling bewerken en aanpassingen op de huidige versie aanbrengen. U komt dan op het overzichtsscherm van de onderhandeling.

Dit voorbeeldscherm is het basisscherm voor het bewerken van de onderhandeling:

Bovenaan het scherm zijn altijd beide onderhandelingspartijen zoals gekozen bij de start van de onderhandeling terug te vinden, net als de periode en (eventueel) de gekozen uitgangspositie. Die laatste is alleen zichtbaar voor de startende partij door op 'Uitgangspositie' te klikken. De informatie op dit tabblad is niet meer aan te passen, afgezien van de periode: die kan eventueel ingekort worden.

Een onderhandeling bewerken Wijkverpleging (VenV) en Medisch Specialistische Zorg Dure Geneesmiddelen & Stollingsfactoren (MSZ DG&SF)

U wijzigt de onderhandeling door het sjabloon te wijzigen. Na de wijziging importeert u het sjabloon opnieuw en worden de gegevens in de onderhandeling aangepast.

Wanneer de onderhandeling bij de tegenpartij ligt dan kunt u deze niet wijzigen. U kunt een onderhandeling enkel wijzigen als de onderhandeling terug bij u is.

Is de onderhandeling al afgerond? Dan kunt u de onderhandeling alleen wijzigen door een wijzigingsvoorstel in te dienen.

Nadat u op 'Wijzigingsvoorstel' hebt geklikt, wordt er gevraagd of u dit zeker weet. Hierna klikt u op 'Wijzigingsvoorstel aanmaken'.

Als het gewijzigde sjabloon is geïmporteerd kunt u deze voorstellen door op 'Voorstellen' te klikken. Er volgt nu een melding waarin wordt benadrukt dat deze nieuwe onderhandeling de bestaande prijslijst vervangt, wanneer beide partijen akkoord hebben gegeven op de nieuwe onderhandeling. Als u hier akkoord op geeft wordt de nieuwe onderhandeling voorgesteld. Het wijzigingsvoorstel wordt in dit geval opnieuw aangeboden als een geheel nieuwe onderhandeling.

Ik kan in een onderhandeling geen wijzigingen aanbrengen, hoe komt dat?

Het is mogelijk dat een lopende onderhandeling op dit moment bij de andere partij ligt en de modus “Bekijken” heeft. Dit ziet u terug in de laatste kolom zoals hieronder aangegeven:

Als de onderhandeling in de modus ‘Wijzigen’ staat, kan de onderhandeling wel bewerkt worden.

Als een lopende onderhandeling in de modus ‘Bekijken’ staat kan deze wel bekeken worden, maar kunnen geen wijzigingen op het contract aangebracht worden. Het voorstel ligt immers bij uw tegenpartij voor bewerking. Deze is weer aan te passen nadat de tegenpartij heeft gereageerd middels een tegenvoorstel. Als de onderhandeling in de modus ‘Wijzigen’ staat kan de onderhandeling wel bewerkt worden.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule