Let op! Mogelijk langere wachttijden Meer weten?

Waar kan ik de onderhandelingen zien die nog niet afgerond zijn of die ik nog open heb staan?

Antwoord

Hoe u openstaande of nog niet afgeronde onderhandelingen terug ziet verschilt per zorgsoort. Hieronder leest u per zorgsoort hoe u de onderhandelingen terugziet.

Medisch Specialistische Zorg (MSZ) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Openstaande of nog niet afgeronde onderhandelingen vindt u terug in het menu-item ‘Lopende onderhandelingen’ onder het tabblad ‘Onderhandelen’ in het eerste scherm van de onderhandelmodule. Onder dit menu-item zijn alle lopende onderhandelingen voor het betreffende segment te vinden. U ziet dan het onderstaand scherm en kunt (als er veel lopende onderhandelingen zijn) middels diverse filteropties de onderhandeling opzoeken die u wilt bekijken of wijzigen. Om alle voorstellen behalve uw eigen concepten te zien zet u een vinkje bij 'Alles behalve concept'.

Via de diverse filteropties kunt u gerichter zoeken naar lopende onderhandelingen. Standaard worden alle lopende onderhandelingen weergegeven. De gegevens van de zorgverzekeraar worden weergegeven inclusief de referentie die door de gebruiker aan de onderhandeling is meegegeven, de laatste wijzigingsdatum van de onderhandeling, het type, de status, de versie van de onderhandeling en met de gewenste ingangs- en einddatum van het contract.

Let op: standaard zijn alle onderhandelingen van de eigen organisatie in dit overzicht terug te vinden - niet alleen de onderhandelingen waarvan u de contactpersoon bent. Indien gewenst kunt u het overzicht filteren op contactpersoon.

Ten behoeve van de typering van de onderhandeling worden type en status weergegeven. Het type is altijd 'nieuw'; het betreft immers een onderhandeling voor een nieuwe periode of een nieuw wijzigingsvoorstel op een bestaand contract. Bij 'status' zijn er verschillende mogelijkheden:

Status

Beschrijving

Concept

Dit betreft altijd versie 1 van een onderhandeling, die nog niet is aangeboden aan de andere partij.

Voorstel

Dit betreft een versie die minimaal één keer aangeboden is aan een andere partij.

Acceptatie

Dit betreft een voorstel dat door één partij is geaccepteerd en na accordering door de andere partij leidt tot een contract. Door de knop ‘Accordering weigen’ te selecteren wordt het voorstel weer ongewijzigd teruggelegd bij de andere partij, met de status ‘Voorstel’.

Stopzetten

Dit betreft een voorstel van één van de beide partijen om de onderhandeling stop te zetten. Door het indrukken van de knop ‘Stopzetten accorderen’ gaat de andere partij daar ook mee akkoord. Door de knop ‘Voorstellen’ (eventueel na aanpassen van het voorstel) wordt het voorstel weer teruggelegd bij de andere partij.

Het versienummer van de onderhandeling wordt automatisch bijgehouden, net als de bevoegdheid van de gebruiker om de betreffende onderhandeling te bewerken (de link ‘Wijzigen’ wordt getoond) of alleen te bekijken (de link ‘Bekijken’ wordt getoond).

Bij het starten van een onderhandeling worden de uitgangspunten inclusief het sjabloon opgeslagen als uitgangspositie. Na bewerking en voorstellen aan de andere partij wordt dit versie 1 bij de startende partij. Na het versturen van deze versie naar de andere partij bewerkt de ander deze versie als versie 2 tot het moment waarop het voorstel weer teruggaat naar de andere partij. Deze gaat dan verder met versie 3 van het voorstel, et cetera. Via de knop ‘Exporteer als XLSX’ kunt u een overzicht exporteren van de getoonde onderhandelingen.

Wijkverpleging (VenV) en Medisch Specialistische Zorg Dure Geneesmiddelen & Stollingsfactoren (MSZ DG&SF)

In de onderhandelmodule Wijkverpleging is een overzicht voor de lopende onderhandelingen. In de kolom 'Status' kunt u filteren op de verschillende statussen.

De volgende statussen zijn mogelijk:

  • Concept: De onderhandeling is aangemaakt, maar nog niet voorgesteld.
  • Voorstel: De onderhandeling is voorgesteld.
  • Definitief: De onderhandeling is door beide partijen geaccepteerd. De onderhandeling is nu verplaatst naar het tabblad 'Definitieve prijslijsten'.

In de kolom 'Laatste actie' is te zien wat er met de onderhandeling is gebeurd.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule