Waar kan ik eerder afgesloten contracten terugvinden?

Antwoord

Hoe u eerder afgesloten contracten terugvindt verschilt per zorgsoort. Hieronder leest u per zorgsoort hoe u de onderhandelingen terugziet.

Medische Specialistische Zorg (MSZ) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Bij de menu-optie ‘Contracten’ kunt u zowel de actuele contracten als alle contracten per segment raadplegen. De submenu-optie 'Actuele contracten' gebruikt u om alleen contracten die in het lopende kalenderjaar actief zijn op te vragen. De submenu-optie 'Alle contracten' gebruikt u om ook historische en toekomstige contracten op te vragen.

Onder de submenu-optie ‘MSZ - Actuele contracten’ vindt u alleen contracten waarvan de einddatum in de toekomst ligt. Onder de submenu-optie ‘MSZ – Alle contracten’ vindt u alle contracten van 2013 en eerder van MSZ, het A Segment (gereguleerd), B Segment (vrije segment) en OVP segment. Afhankelijk van uw informatiebehoefte kunt u gebruik maken van een filter om de gewenste contracten te raadplegen. U kunt door een filter te gebruiken ook alleen contracten voor een specifieke zorgaanbieder of zorgverzekeraar opvragen door een (deel van) de naam of AGB-code/ UZOVI-code op te geven.

Wijkverpleging (VenV) en Medisch Specialistische Zorg Dure Geneesmiddelen en Stollingsfactoren (MSZ DG&SF)

In de onderhandelmodule Wijkverpleging en MSZ DG&SF worden geen contracten aangeboden. Nadat de onderhandeling is afgerond volgt hieruit een definitieve prijslijst . De definitieve prijslijsten vindt u terug onder 'Definitieve prijslijsten'.

Als u een wijziging wilt aanbrengen in de definitieve prijslijst, kunt u een wijzigingsvoorstel indienen.

Hoe kan ik een bestaand contract aanpassen?

Om een bestaand contract eenvoudig te wijzigen maakt u gebruik van de optie 'Wijzigingsvoorstel' in het kader rechtsboven. Als u op deze knop klikt gaat u naar het startscherm voor een nieuwe onderhandeling. Hier zijn het juiste sjabloon (van de periode van het te wijzigen contract) en het te wijzigen contract zelf al ingevuld bij zowel prijs- als volume uitgangspositie.

Zorgverzekeraars hebben hier de mogelijkheid om een vinkje te zetten bij 'Pseudo-onderhandeling', als de onderhandelpartner nog niet is aangesloten bij VECOZO. Door te klikken op ‘Start onderhandeling’ gaat u naar de onderhandelfunctionaliteit voor het betreffende segment en kunt u de gewenste wijzigingen doorvoeren.

Hoe kan een bestaand contract verwijderd worden?

Het kan voorkomen dat u en uw contractpartner een bestaand contract willen verwijderen. Houdt u er rekening mee dat een contract ook automatisch 'verwijderd' wordt als u het vervangt door een nieuwe versie. In de meeste gevallen zal dit volstaan en is het verwijderen daardoor niet meer nodig.

Het verwijderen van een contract kan alleen bij wederzijds akkoord, en kan enkel uitgevoerd worden door gebruikers die de bevoegdheid hebben om een onderhandeling te accorderen. Zoek het contract op waar het om gaat (via de menu-optie ‘Contracten’ en submenu-optie 'Actuele contracten' of 'Alle contracten'). Klik daarna helemaal rechts op het scherm op 'Verwijderen voorstellen'. In de daaropvolgende pop-up selecteert u de contactpersoon die de notificatiemail hierover ontvangt.

Na de bevestiging verandert de status van het contract bij de partij die dit voorstelt naar 'Verwijdering voorgesteld'. Op hetzelfde moment wordt er een notificatiemail gestuurd naar de gekozen contactpersonen. De andere partij heeft vervolgens de keuze om het verwijderen te bevestigen of te annuleren. Als één van beide opties wordt gekozen wordt er weer een notificatiemail gestuurd naar de contactpersoon van de andere contractpartij.

Let op: Een verwijderd contract wordt definitief verwijderd! Wij raden u aan deze mogelijkheid slechts in uitzonderlijke gevallen te gebruiken.

Hoe kan ik zoeken binnen een contract?

Als u klikt op de begindatum van een contract kunt u daarna verder klikken op de knop ‘Zoeken’. U komt dan in de zoekfunctionaliteit die u ook kunt benaderen via de menu-optie 'Zoeken'.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule