Let op! Mogelijk langere wachttijden Meer weten?

Wat houdt het tabblad ‘Naar sjabloonmutaties’ in, in de onderhandelmodule Medisch Specialistische Zorg Dure Geneesmiddelen & Stollingsfactoren (MSZ DG&SF)

Antwoord

In de onderhandelmodule voor MSZ DG&SF vindt u het tabblad ‘Naar sjabloonmutaties’. Hier worden de eventuele nieuwe prestaties getoond die zijn toegevoegd na de maandelijkse update vanuit de G-standaard van de Z-index. Deze prestaties zijn toegevoegd aan het sjabloon met als ingangsdatum de 1ste van de maand van verwerking.

Als u klikt op ‘Naar sjabloonmutaties’ komt u in onderstaand scherm. Standaard zal dit scherm leeg zijn. Pas nadat u een peildatum heeft gekozen zullen de van toepassing zijnde prestaties getoond worden.

De peildatum wordt gebruikt om alle nieuwe prestaties in het sjabloon vanaf die datum te tonen. Stel dat de onderhandeling bijvoorbeeld voor het laatst bewerkt is op 15 juni. Op 1 juli heeft een nieuwe verwerking van de G-standaard plaats gevonden. Door 1 juli als peildatum te hanteren kan er in één oogopslag worden bekeken welke nieuwe prestaties er sinds die datum zijn bijgekomen en welke dus per definitie nog niet in het voorstel zijn opgenomen (immers bij laatste bewerking nog niet geldig/beschikbaar).

Hieronder worden drie categorieën prestaties getoond:

  1. Nieuwe prestaties met een PRK die al in de onderhandeling zitten. Dit betreft na de peildatum toegevoegde prestaties waarbij geldt dat er al één of meerdere prestaties in de onderhandeling zijn opgenomen met dezelfde (dus al bestaande) PRK. Het idee is dat u voor dergelijke prestaties – mits u die wil toevoegen – een vergelijkbaar tarief wil afspreken als voor de reeds in de onderhandeling opgenomen prestaties met dezelfde PRK.
  2. Prestaties met nieuwe PRK. Dit betreft na de peildatum toegevoegde prestaties waarbij geldt dat de PRK van de betreffende prestaties geheel nieuw is. Voor dergelijke prestaties geldt dat de zorgverzekeraar eerst wil bepalen of deze prestaties überhaupt toegevoegd moeten worden aan de onderhandeling met deze zorgaanbieder.
  3. Prestaties met niet-gecontracteerde PRK. Dit betreft prestaties waarvan de PRK wel reeds bestond, maar waarvoor geldt dat op dit moment geen enkele prestatie met die PRK opgenomen was in het voorstel. Dit zal er meestal op duiden dat u prestaties met deze PRK bewust niet wil contracteren bij de betreffende aanbieder. Om die reden wordt dit overzicht standaard ingeklapt getoond. Door op het pijltje voor de titel te klikken kunt u dit overzicht uitklappen.

Voor alle drie genoemde categorieën geldt dat de zorgverzekeraar prestaties kan toevoegen aan de onderhandeling.

Hoe voeg ik een nieuwe prestatie toe aan de onderhandeling?

Om een (van de) nieuwe prestatie(s) toe te voegen aan de onderhandeling, is het van belang om eerst een peildatum in te vullen. Daarna kunt u op het pijltje klikken om de presentatie te selecteren.

Onder de nieuwe prestatie ziet u de prestaties die u eerder al in de onderhandeling hebt opgenomen. Er is nu ook een tarief ingevuld voor de nieuwe prestatie. Deze tariefsuggestie wordt slechts getoond als hulpmiddel en betreft geen specifieke suggestie van de zorgverzekeraar of VECOZO. De suggestie is berekend op basis van de aanwezige tarieven voor prestaties met dezelfde PRK. Let op: U bent niet verplicht om deze over te nemen. U kunt dit tarief dus nog aanpassen indien dit gewenst is.

Als u het volume en tarief hebt ingevuld, kunt u de nieuwe prestatie aanvinken en daarna klikken op ‘Toevoegen aan onderhandeling’.

Nadat u de prestatie hebt toegevoegd aan de onderhandeling, krijgt u rechts bovenaan de pagina hiervan een bevestiging.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule