Let op! Mogelijk langere wachttijden Meer weten?

Wat betekenen de verschillende knoppen in een onderhandeling?

Antwoord

Hieronder vindt u per zorgsoort wat de knoppen betekenen in een onderhandeling.

Via de actieknoppen brengt u de huidige onderhandeling naar een volgende stap in het onderhandelingsproces. Voordat u de actieknoppen kunt gebruiken zet u de filter eerst weer op de initiële waarde 'Geen (toon alles)'.

Medisch Specialistische Zorg (MSZ) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Afhankelijk van de status van de onderhandeling worden de volgende mogelijkheden geboden:

  • Voorstellen: Het voorstel wordt aangeboden aan de andere partij. De contactpersoon van de tegenpartij ontvangt hierover een e-mail. Van deze e-mail wordt een kopie van naar uw eigen e-mailadres verstuurd.
  • Accorderen: Het voorstel van de andere partij wordt geaccepteerd. Hierover wordt een e-mail verstuurd, waarvan u een kopie ontvangt. Als de tegenpartij ook akkoord gaat is de onderhandeling afgerond en ontstaat een contract of prijslijst. Mocht de tegenpartij het voorstel afkeuren, dan blijft dit openstaan voor verdere aanpassingen.
  • Stopzetten: De tegenpartij wordt geïnformeerd dat u de onderhandeling wilt stopzetten. Hiermee moet door de tegenpartij ingestemd worden (het stopzetten accorderen) om de onderhandeling definitief te stoppen. Bij weigering blijft de onderhandeling actief. Eenzijdig stopzetten is wel mogelijk als de onderhandeling nog de status 'concept' heeft, aangezien de onderhandeling in dit geval nog niet is aangeboden aan de tegenpartij.
  • Weigeren: Om een voorstel van de tegenpartij af te keuren kiest u voor deze optie. Het voorstel komt dan ongewijzigd te liggen bij de aanbieder van het voorstel.
  • Herstarten: Deze optie gebruikt u om een wijziging op de huidige versie van de onderhandeling geheel ongedaan te maken. Dit vindt eenzijdig plaats en betreft dus alleen de aanpassingen die u zelf in de huidige versie hebt aangebracht.
Wijkverpleging (VenV) en Medisch Specialistische Zorg Dure Geneesmiddelen & Stollingsfactoren (MSZ DG&SF)

Afhankelijk van de status van de onderhandeling worden de volgende mogelijkheden getoond:

  • Nieuw voorstel: Met deze keuze is het mogelijk een nieuw tegenvoorstel te doen. De prijslijst kan worden aangepast, waarna deze opnieuw aan de tegenpartij kan worden voorgesteld.
  • Accepteren: Het onderhandelen wordt geaccepteerd. Als vervolgens beide partijen (dus ook de partij die het voorstel heeft gedaan) de onderhandeling formeel hebben geaccepteerd, wordt de onderhandeling een definitieve prijslijst. De onderhandeling verdwijnt uit het overzicht 'Lopende onderhandelingen' en is terug te vinden in het overzicht 'Definitieve prijslijsten'.
  • Weigeren: Het ontvangen voorstel wordt geweigerd, waardoor de partij die dit voorstel heeft gedaan, weer aan zet is. Deze partij wordt gevraagd een nieuw voorstel te doen.
  • Stopzetting voorstellen: In sommige situaties is het wenselijk om de onderhandeling geheel te  stoppen. Bijvoorbeeld als de onderhandeling onder een andere AGB-code moet worden voortgezet, kan de onderhandeling via deze optie gestopt en verwijderd worden. Hierdoor blijft de onderhandeling niet in de overzichten terugkomen. Beide partijen dienen de voorgestelde stopzetting vervolgens te accepteren.
  • Stopzetting accepteren: Zodra de tegenpartij een voorstel voor het stoppen van de onderhandeling heeft gedaan, ontvangt de onderhandeling een status 'Stopzetten voorgesteld'. Als deze onderhandeling geopend wordt, heeft de gebruiker twee keuzes: 'Nieuw voorstel' of 'Stopzetting accepteren'. Zodra wordt gekozen voor 'Stopzetting accepteren' wordt de volledige onderhandeling verwijderd.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule