Let op! Mogelijk langere wachttijden Meer weten?

Welke status kan een onderhandeling hebben?

Antwoord

Hieronder vindt u per zorgsoort welke status een onderhandeling kan hebben.

Onderhandelstatussen Medisch Specialistische Zorg (MSZ) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Bij de MSZ- en GGZ-onderhandeling ziet u direct bij het startscherm ‘Onderhandeling details’ de gehele geschiedenis van de onderhandeling. In het voorbeeld is de zorgverstrekker (zorgaanbieder) aan zet. Het laatste voorstel is namelijk gedaan door de zorgverzekeraar.

Wanneer de onderhandeling bij de tegenpartij ligt, krijgt de onderhandelaar de volgende melding te zien:

 

Onderhandelstatussen Wijkverpleging (VenV) en Medisch Specialistische Zorg Dure Geneesmiddelen & Stollingsfactoren (MSZ DG&SF)

In de onderhandelmodule Wijkverpleging (VenV) en MSZ DG&SF ziet u direct in het startscherm 'Onderhandelingdetails' de status (1) van de onderhandeling met daarbij de laatste actie die is uitgevoerd in de onderhandeling (2).

Wanneer de onderhandeling bij de tegenpartij ligt, krijgt de onderhandelaar de volgende melding te zien:

De partij die aan zet is, heeft de volgende vier opties:

  • Nieuw voorstel: U bent het niet eens met het voorstel dat u heeft gekregen en kiest ervoor zelf een nieuw voorstel op te stellen. Dit voorstel kan na aanpassing van het sjabloon (via exporteren en vervolgens weer importeren) worden voorgesteld aan de tegenpartij.
  • Accepteren: Slechts één partij hoeft de onderhandeling te accepteren. Na het accepteren van het voorstel, wordt de onderhandeling automatisch naar het tabblad ‘Prijslijst’ verplaatst.
  • Weigeren: U weigert in te stemmen met het huidige voorstel en laat het aan de tegenpartij om met een nieuw voorstel te komen. De onderhandeling komt vervolgens weer ‘open’ te staan bij de tegenpartij.
  • Stopzetting voorstellen: De tegenpartij wenst de onderhandeling niet voort te zetten en geeft aan hiermee te willen stoppen. Als dit bevestigd wordt door de tegenpartij wordt de onderhandeling verwijderd.

Wanneer een onderhandeling door beide partijen is goedgekeurd wordt de onderhandeling naar het tabblad ‘Prijslijsten’ verplaatst. Dit zijn de definitieve prijsafspraken.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule