Hoe wijzig ik mijn ingevulde vragenlijst?

Antwoord

Als u een ingevulde, maar nog niet bevestigde vragenlijst wilt wijzigen (in de openstellingsperiode), dan opent u de vragenlijst. Vervolgens kunt u wijzigingen in de reeds ingevulde antwoorden aanbrengen. Op basis van de gewijzigde antwoorden kunnen opvolgende vragen verwijderd en/of toegevoegd zijn.

Indien de vragenlijst reeds bevestigd is, dan wordt de status van de vragenlijst aangepast naar “Inzienbaar & Bevestigd” Wanneer u hierin nog wenst te wijzigen, dient u contact op te nemen met  de betreffende zorgverzekeraar. Zij hebben de mogelijkheid om de vragenlijst nogmaals te openen.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule