Wat betekenen de statussen welke te zien zijn bij de vragenlijst(en)?

Antwoord

Een vragenlijst kan één van de volgende statussen hebben:

  • Inzienbaar:

Beantwoordingstermijn nog niet actief (gaat open in de toekomst) of niet meer actief (verstreken). In het geval de beantwoordingstermijn verstreken is, is de vragenlijst niet bevestigd. 

  • Open & niet bevestigd:

Vragenlijst kan beantwoord worden. Een eventuele beantwoording is nog niet bevestigd. De beantwoordingstermijn is nog niet verstreken.

  • Open & bevestigd:

Vragenlijst beantwoord en bevestigd. De beantwoording kan nog gewijzigd worden. De beantwoordingstermijn is nog niet verstreken.

  • Inzienbaar & bevestigd:

Vragenlijst beantwoord en bevestigd. De beantwoording kan niet gewijzigd worden; tenzij de zorgverzekeraar de vragenlijst weer openstelt. Dit kan echter alleen binnen de beantwoordingstermijn van de vragenlijst.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule