Werkwijze VECOZO

Als nieuwe klant (zorgaanbieder of softwareleverancier) kunt u zich bij VECOZO aanmelden om toegang te krijgen tot de diensten. Informatie over het aanmelden vindt u op de pagina 'Aanmelden als nieuwe klant'. Voor het toegang geven tot onze diensten, vragen we u de VECOZO-overeenkomst te ondertekenen.

VECOZO-overeenkomst

In de overeenkomst van VECOZO is onder meer vastgelegd dat de digitale certificaten alleen mogen worden gebruikt voor doeleinden die in de Certificate Policy zijn vastgelegd. En dat uw organisatie conform de Privacy Policy altijd verplicht is de privacywetgeving en gedragsregels in acht te nemen. De verstrekte informatie door de zorgverzekeraar of gemeente mag voor geen ander doeleinde worden gebruikt dan waarvoor zij is verstrekt. Heeft u vragen over uw overeenkomst? Neem contact op met de afdeling Support & Administratie. Bij sommige overeenkomsten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u hier raadplegen: Algemene voorwaarden.

Gebruikers

Als de overeenkomst is ondertekend en teruggestuurd, mag de contactpersoon namens uw organisatie gebruikers bij VECOZO opgeven die toegang nodig hebben tot de diensten. De contactpersoon geeft daarbij aan welke autorisatie voor welke dienst de gebruiker nodig heeft.

Digitale certificaten

De gebruiker ontvangt van VECOZO een digitaal certificaat. Dit certificaat fungeert als een soort sleutel tot de diensten. VECOZO geeft twee soorten certificaten uit:

  • Persoonlijk certificaat: Dit certificaat wordt persoonsgebonden uitgegeven. De gebruiker kan er rechtstreeks via de website van VECOZO mee inloggen.
  • Systeemcertificaat: Met dit certificaat is het mogelijk om een administratieprogramma te koppelen aan webservices van VECOZO, mits het administratieprogramma hiervoor geschikt is. 

Het digitale certificaat wordt op de computer van de gebruiker geïnstalleerd en er is een wachtwoord en gebruikersnaam aan verbonden.