Producten- en Dienstencatalogus Zorg

Producten- en Dienstencatalogus Zorg is een centrale database waar zorgaanbieders hun producten en diensten in beschrijven.

Gebruikmaken van deze dienst

In 't kort

  • Eén bron om alle producten en diensten van zorgaanbieders met alle bijbehorende relevante informatie zoals toegangstijden centraal vast te leggen

  • Dringt administratieve lasten terug bij zorgaanbieders door op één centrale plaats informatie vast te leggen die voor meer doeleinden gebruikt kan worden

  • Mogelijkheid om zowel fysieke, digitale als hybride producten te beschrijven

Introductie

Met de Dienst Producten- en Dienstencatalogus Zorg wordt een oplossing geboden aan zorgaanbieders om hun producten en diensten te beschrijven zodat deze informatie aangeboden kunnen worden bijvoorbeeld aan de dienst Verwijzen.