Han Tanis - Directeur

Han Tanis

Han is na zijn studie bij OZ Zorgverzekeringen aan de slag gegaan. Hij vervulde diverse functies op het gebied van IT en Finance en werd in 2004 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur.

Daarna bekleedde bij diverse directiefuncties bij CZ en Zilveren Kruis. Han is een van de oprichters van VECOZO. Momenteel is hij, naast zijn huidige functie als directeur bij VECOZO, werkzaam als directeur Finance & IT bij Zilveren Kruis.

Han heeft gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Technische Universiteit Delft.