Snelgids certificaten

Een certificaat is een stukje beveiligingssoftware; een soort digitale sleutel waarmee u toegang krijgt tot de beveiligde delen van de VECOZO website. Via het certificaat wordt bepaald welke diensten u mag gebruiken, en worden de digitale gegevens die u uitwisselt versleuteld. Door deze combinatie van authenticatie en encryptie wordt de identiteit van alle betrokken partijen en de vertrouwelijkheid van de gegevensuitwisseling gewaarborgd.

Hebt u een vraag over de VECOZO-certificaten? Bekijk dan eerst de systeemeisen en de veelgestelde vragen.


Er zijn twee soorten certificaten:

  • een persoonlijk certificaat: hiermee kunt u inloggen op onze website en krijgt u toegang tot de diensten waarvoor u geautoriseerd bent. Het persoonlijk certificaat is een persoonsgebonden authenticatiemiddel: het mag enkel gebruikt worden door de persoon op wiens naam het is uitgegeven.
  • een systeemcertificaat: hiermee koppelt u uw administratieve software aan onze webservices. Vanuit dat programma kunt u dan bijvoorbeeld rechtstreeks declaraties indienen of verzekerdengegevens controleren. Met een systeemcertificaat kunt u NIET inloggen op onze website.
     

Een certificaat aanvragen of wijzigen

Via onderstaande links kunt u een certificaat aanvragen of intrekken, de autorisatie van een certificaat wijzigen of uw organisatie aanmelden als nieuwe klant bij VECOZO voor diensten binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet.

  • Bent u de VECOZO contactpersoon voor uw praktijk of instelling en bent u in het bezit van een actief persoonlijk certificaat? Via Gebruikersbeheer kunt u online certificaten aanvragen en de autorisatie van certificaten wijzigen.
  • Bent u niet de contactpersoon of bent u niet in het bezit van een actief persoonlijk certificaat? Gebruik dan het formulier voor het aanvragen of wijzigen van een certificaat. Dit formulier kunt u uitprinten en opsturen.

 
Een certificaat installeren

Voor het installeren van een certificaat is een combinatie van een gebruikersnummer en een pincode nodig. Deze gegevens zenden wij de contactpersoon van uw praktijk of instelling los van elkaar toe: het gebruikersnummer per e-mail en de pincode per post of VECOZO Berichtenbox.

Omdat een persoonlijk certificaat een persoonsgebonden authenticatiemiddel is, is het van belang dat de rechtmatige gebruiker bij de installatie zelf de certificaatgegevens invoert. Bij de installatie van een systeemcertificaat dienen de gegevens door de contactpersoon van de praktijk of instelling te worden ingevoerd.

De geldigheidsduur van een certificaat is twee jaar en gaat in op de dag dat het certificaat wordt geïnstalleerd. De tijd om dat te doen is beperkt: om veiligheidsredenen worden VECOZO-certificaten automatisch uit ons systeem verwijderd indien deze niet binnen 60 dagen worden geïnstalleerd.

 

Een certificaat vernieuwen

Een maand voordat het certificaat verloopt ontvangt u automatisch een e-mail die u hier op attendeert, inclusief een link om het certificaat te vernieuwen. Bij een persoonlijk certificaat verschijnt vanaf een maand voordat het certificaat verloopt bovendien een melding tijdens het inloggen. U kunt ook de onderstaande links gebruiken. Na vernieuwing is het certificaat weer twee jaar geldig, geteld vanaf de oorspronkelijke verloopdatum.

Omdat een persoonlijk certificaat een persoonsgebonden authenticatiemiddel is, is het van belang dat de rechtmatige gebruiker bij de vernieuwing zelf de certificaatgegevens invoert. Bij de vernieuwing van een systeemcertificaat dienen de gegevens door de contactpersoon van de praktijk of instelling te worden ingevoerd.

Bent u te laat met het vernieuwen, dan hoeft u géén nieuw certificaat aan te vragen, maar kunt u het certificaat opnieuw installeren met behulp van het gebruikersnummer en de pincode. Voor meer informatie hierover zie het artikel Verlopen of verloren certificaat.

Let op: bij het vernieuwen van een systeemcertificaat wordt altijd om de pincode van het certificaat gevraagd; zorg dat u deze bij de hand hebt. Deze is in het bezit van de contactpersoon van uw praktijk of instelling.


Een back-up maken of terugplaatsen

Omdat een certificaat slechts éénmaal kan worden geïnstalleerd adviseren wij u dringend na de installatie of vernieuwing een back-up van het certificaat te maken. Is uw pc gecrasht, opnieuw geïnstalleerd, of wilt u op een andere pc gebruik maken van hetzelfde certificaat dan kunt u met behulp van het back-up bestand het certificaat op de gewenste pc plaatsen. Ook is het mogelijk dat uw administratieve software werkt met een back-up van uw systeemcertificaat.

Heeft u een certificaat op meerdere pc's staan en gaat dit verlopen, vernieuw het certificaat dan op één computer en kopieer het via een nieuwe back-up weer naar de andere computer(s). Ook het verplaatsen van certificaten tussen Microsoft Internet Explorer en Mozilla Firefox gaat op deze manier.

Het maken (exporteren) en terugzetten (importeren) van een back-up werkt voor zowel een persoonlijk- als voor een systeemcertificaat hetzelfde. Wel zijn er verschillen in de procedures via Internet Explorer en via Mozilla Firefox.

Kopieer de back-up altijd naar een ander opslagmedium dan de pc waarop het geïnstalleerd staat, bijvoorbeeld naar een USB-stick, een netwerkstation of een andere pc. Zo heeft u bij pc-problemen altijd iets om op terug te vallen.
 

Foutoplossing

Ondervindt u problemen bij het installeren of vernieuwen van een certificaat, het inloggen op de website of het maken van een back-up, dan vindt u in onderstaande artikelen mogelijk de oplossing:


Testcertificaten

Voor certificaten voor de acceptatie-omgeving accwww.vecozo.nl en de testomgeving tstwwwvecozo.nl geldt een afwijkende procedure.

Op de testomgeving tstwww.vecozo.nl kunnen géén certificaten worden geïnstalleerd. Om op deze omgeving met een persoonlijk certificaat te kunnen inloggen dient u eerst een persoonlijk certificaat te installeren op de acceptatie-omgeving accwww.vecozo.nl. U ontvangt hiertoe voor de acceptatie-omgeving en de testomgeving aparte gebruikersnummers en pincodes. Na de installatie en koppeling kunt u bij het inloggen op beide omgevingen voor één en dezelfde gebruiker kiezen.

Een systeemcertificaat dat op de acceptatie-omgeving wordt geïnstalleerd werkt in tegenstelling tot een persoonlijk certificaat wél automatisch ook op de testomgeving. Een systeemcertificaat hoeft dus NIET apart geïnstalleerd of gekoppeld te worden.

U  vraagt een testcertificaat aan via het Aanvraagformulier Certificaten. In het opmerkingenveld geeft u aan voor welke omgeving u het certificaat aanvraagt (acceptatie-omgeving of acceptatie- en testomgeving).