Wat houdt Inschrijving op naam (ION) in?

Antwoord

Inschrijving op naam (ION) is een landelijke database waarin de relatie tussen patiënten en huisartsen is vastgelegd. Stichting ION is de eigenaar van deze database en heeft het beheer en de inrichting ervan uitbesteed aan VECOZO. In de database zijn naam, geboortedatum, BSN en verzekerdennummer opgenomen van alle Nederlandse ingezetenen die staan ingeschreven bij een BIG-geregistreerde huisarts. De database is een administratief hulpmiddel, bevat geen medische of andere vertrouwelijke gegevens van patiënten en is alleen toegankelijk voor huisartsen en verzekeraars, voor zover het hun eigen patiënten betreft.

ION is enkel een administratief hulpmiddel, en is geen vervanging voor het aanmaken en verzenden van de declaraties voor de inschrijftarieven. ION vervangt ook niet het inschrijfbewijs in uw praktijk als basis voor de behandelrelatie tussen uw patiënt en uzelf.

Voor zorgverzekeraars en huisartsen dient ION als basis voor de declaratie van inschrijftarieven. Patiënten hoeven zelf niet meer aan hun zorgverzekeraar door te geven bij welke huisarts zij ingeschreven staan: de artsen registreren via ION de inschrijvingen in hun praktijk, en ontvangen daar per kwartaal een basisbedrag voor.

Randvoorwaarden

Voor het gebruik van de dienst ION hebt u een geldig VECOZO-certificaat met de juiste autorisatie nodig. Deze autorisatie wordt automatisch toegekend aan het certificaat van huisartsen en hun medewerkers werkzaam onder zorgsoort (01) Huisartsen en/of (37) Gezondheidscentrum. De autorisatie voor ION kan zowel aan een persoonlijk certificaat als aan een systeemcertificaat worden toegekend.

Gerelateerde pagina's

Algemeen