Let op: Bij 'Inloggen' ziet u de optie eHerkenning. Dit inlogmiddel is voorlopig alleen beschikbaar voor pilotdeelnemers. Meer weten?

Releases

VECOZO kent onderhoudsmomenten voor de diensten. De onderstaande kalender geeft weer op welke momenten wij geplande wijzigingen doorvoeren in onze diensten.

  • Test omgeving: Elke maandag functioneel onderhoud.
  • Acceptatie omgeving: 2 weken voor het productieonderhoudsmoment.
  • Het Zorginkoopportaal kent afwijkende onderhoudsmomenten. Indien van toepassing voor u, bent u hierover apart geinformeerd.

Let op: Gedurende onderhoudsmomenten tijdens kantooruren zijn onze diensten gewoon beschikbaar. Onderhoud na kantooruren kan wél leiden tot onderbrekingen in onze dienstverlening.

Geplande releases

Uitgevoerde releases