Let op: Bij 'Inloggen' ziet u de optie eHerkenning. Dit inlogmiddel is voorlopig alleen beschikbaar voor pilotdeelnemers. Meer weten?

VECOZO krijgt nieuwe IP-adressen

Voor u verandert er alleen wat als u gebruikmaakt van IP-filtering. Meer informatie vindt u op deze pagina of in de e-mail die we op 11 juli jl. verstuurd hebben.