Aanmelden nieuwe klanten

Maak gebruik van de digitale dienstverlening van VECOZO en meld u aan als Zorgaanbieder, Softwarepartij of Administratieve Dienstverlener.

Waarom aanmelden?

 • Veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling
 • Administratieve lastenverlichting
 • Gemakkelijk en snel declareren
 • Gebruik van ons digitale Zorginkoopportaal

Zorgaanbieder

Om uw onderneming aan te melden bij VECOZO hebben wij onderstaande informatie nodig. Hiermee kunnen wij onder andere de tekenbevoegde en hoofdcontactpersoon identificeren.

 • E-mailadres van de aanvrager
 • Kamer van Koophandel nummer (KvK-nummer) van uw onderneming
 • AGB-code van de onderneming
 • Gegevens van de tekenbevoegde als vermeld op geldig legitimatiebewijs
 • Gegevens van de hoofdcontactpersoon als vermeld op geldig legitimatiebewijs
 • Gegevens van de ICT-beheerder 
 • Gegevens van de contactpersoon per AGB-code

LET OP:

 • Het is belangrijk dat al deze gegevens up-to-date zijn. Twijfelt u of deze gegevens nog actueel zijn? Check dit tijdig! Aanpassingen kosten tijd.
 • Hebt u recent een bevestiging gehad van de uitgifte van de AGB-code of een wijziging in de AGB-code? Dan kunt u twee werkdagen na de bevestiging het aanmeldproces doorlopen.

Start het aanmeldproces Bekijk de stappen in het aanmeldproces

Softwarepartij

Via VECOZO wisselen zorgaanbieders met, onder andere, zorgverzekeraars en gemeenten op een veilige manier persoonsgegevens uit. Zorgaanbieders maken hierbij in veel gevallen gebruik van een softwarepartij die een koppeling maakt met VECOZO. VECOZO sluit een overeenkomst af met deze softwarepartijen. De voorwaarden waar zij aan moeten voldoen, zijn gebaseerd op wet- en regelgeving en op de afspraken die VECOZO met opdrachtgevers heeft gemaakt. Meer informatie over deze voorwaarden vindt u in de Generieke Aansluitvoorwaarden. Er is een onderscheid tussen ‘Softwareleveranciers’ en ‘Tussenpartijen Software’.

Wil u zich aanmelden als Softwareleverancier of Tussenpartij Software en gebruik maken van de VECOZO-omgeving, dan verzoeken wij u het volgende aanmeldformulier te gebruiken:

Aanmeldformulier Softwareleverancier of Tussenpartij Software

Administratieve dienstverlener

Administratieve dienstverleners faciliteren een zorgaanbieder op administratief gebied en nemen taken voor declaraties en/of gegevensuitwisseling over. VECOZO sluit een overeenkomst af met administratieve dienstverleners. De voorwaarden hiervoor zijn gebaseerd op wet- en regelgeving en op de afspraken die VECOZO met opdrachtgevers heeft gemaakt. Meer informatie over deze voorwaarden vindt u in de Generieke Aansluitvoorwaarden. VECOZO maakt een onderscheid tussen factoringbedrijven, tussenpartijen administratief en zorginkoopbemiddelaars.

Wilt u zich aanmelden als administratieve dienstverlener en gebruik maken van de VECOZO-omgeving? Gebruik dan het onderstaande aanmeldformulier:

Aanmeldformulier Administratieve Dienstverlener

Veelgestelde vragen

Meer vragen