Let op: Bij 'Inloggen' ziet u de optie eHerkenning. Dit inlogmiddel is voorlopig alleen beschikbaar voor pilotdeelnemers. Meer weten?

VECOZO Generieke Aansluitvoorwaarden

In de VECOZO Generieke Aansluitvoorwaarden (VGA) staan de voorwaarden genoemd voor een aansluiting bij VECOZO.

Als zorgaanbieder, softwareleverancier, tussenpartij software, tussenpartij administratief, factoring of zorginkoopbemiddelaar moet u aan deze voorwaarden voldoen. Zijn er bijzonderheden of uitzonderingen, dan zijn deze in onderstaande tabel opgenomen. Door het ondertekenen van uw aansluitovereenkomst met VECOZO, verklaart u te voldoen aan de aansluitvoorwaarden die op u van toepassing zijn.

VECOZO Generieke Aansluitvoorwaarden.jpg

Download deze afbeelding als pdf