VECOZO Generieke Aansluitvoorwaarden

In de VECOZO Generieke Aansluitvoorwaarden (VGA) staan de voorwaarden genoemd voor een aansluiting bij VECOZO.

Als zorgaanbieder, softwareleverancier, tussenpartij software, tussenpartij administratief, factoring of zorginkoopbemiddelaar moet u aan deze voorwaarden voldoen. Zijn er bijzonderheden of uitzonderingen, dan zijn deze in onderstaande tabel opgenomen. Door het ondertekenen van uw aansluitovereenkomst met VECOZO, verklaart u te voldoen aan de aansluitvoorwaarden die op u van toepassing zijn.

VECOZO Generieke Aansluitvoorwaarden.jpg

Download deze afbeelding als pdf