Het verhaal van VECOZO

Wij willen zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten veilig en efficiënt laten samenwerken. Zo verlagen we samen de administratieve lasten en kosten in de zorg. Daarvoor maken wij ons sterk.

Dat moet toch makkelijker kunnen?

Het is eind 2001. Een tandarts declareert per post de kosten voor de wortelkanaalbehandeling van mevrouw De Vries bij haar zorgverzekeraar. Een arts vraagt via e-mail een machtiging aan voor een ooglidcorrectie voor de heer Molenschot. Een fysiotherapeut maakt via fax contractafspraken met zijn zorgverzekeraar. Dit vraagt veel papier- en uitzoekwerk voor zorgverzekeraars én zorgaanbieders. Dat moet toch makkelijker kunnen?

Veilige Communicatie in de Zorg

Begin 2002 slaan zorgverzekeraars CZ, OZ en VGZ de handen ineen om de administratieve lasten in de zorgketen drastisch te verlichten en zo de kosten fors te verlagen. Niet alleen voor zichzelf, maar (juist) ook voor de tienduizenden zorgaanbieders in Nederland. Ze richten VECOZO op. Een veilig en betrouwbaar portaal voor het uitwisselen van digitale berichten in de zorgketen. 

Hét landelijke communicatieknooppunt

Inmiddels is VECOZO uitgegroeid tot hét landelijke communicatieknooppunt voor de zorg. Zo’n 45.000 zorgaanbieders en alle zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten zijn bij ons aangesloten. Van de tandarts om de hoek tot een specialistisch ziekenhuis. 

Veilige en betrouwbare dienstverlening vormt de basis van ons succes. Wij automatiseren en standaardiseren administratieve processen in de zorg, van contractering tot facturering. Voor zorgaanbieders is onze dienstverlening kosteloos. Met meer dan 3 miljard berichten per jaar en ruim 200.000 eindgebruikers mogen we onze dienstverlening uniek en onmisbaar noemen. 

Onze reden van bestaan is sinds 2002 onveranderd: kostenbeheersing in de zorg door administratieve lastenverlichting. Iedere euro die wij besparen, kunnen zorgaanbieders maximaal besteden aan zorg en preventie. Onze 280 medewerkers zetten zich daar elke dag voor in met hart en ziel.

Kennis- en sparringpartner

Als knooppunt in het digitale berichtenverkeer zijn wij een kennis- en sparringpartner voor partijen in de zorgketen. Wil een zorgverzekeraar, zorgkantoor of gemeente een administratief proces met zorgaanbieders digitaliseren, dan moeten ze bij VECOZO zijn. Wij hebben alle disciplines en deskundigheid in huis om diensten te ontwikkelen, te optimaliseren en zelf te beheren. Dat is bijzonder. Wij realiseren en beheren projecten hierdoor sneller en goedkoper. Door ons brede netwerk kunnen wij snel inspelen op de behoeften op het gebied van digitale berichtenuitwisseling, informatiebeveiliging en technisch beheer in de zorgketen. Wij zoeken onze ketenpartners daarom ook zelf op en gaan met ze in gesprek over wat er anders kan.

Zo verlagen we samen de administratieve lasten en kosten in de zorg.