Keten bewaart vanaf januari 2019 berichten iWmo en iJw 60 dagen

fysio_3262.jpg

De iWmo- en iJw-berichten worden per 1 januari 2019 in de keten nog maar zestig dagen bewaard. Deze wijziging hangt samen met de AVG. De registers voor verwerking van Wmo en Jeugdwet worden naar aanleiding hiervan gewijzigd.

AVG

De bewaartermijn is teruggebracht van negentig naar zestig dagen. Dit is in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 is ingegaan.

In navolging van het advies van Informatiebeveiligingsdienst van gemeenten (IBD) is besloten om de bewaartermijn zo kort mogelijk te houden. Er is gekeken naar de tijd waarbinnen gemeenten en aanbieders verzonden berichten willen laten herzenden. Dit gebeurt meestal binnen zestig dagen.

Jw 321 en/of Jw322 berichten

Het is vanaf 1 januari 2019 niet meer mogelijk om Jw 321 en/of Jw322 berichten te verzenden. Als deze berichten na deze datum toch worden verzonden, ontvangt de verzendende partij een afwijzing. Voor de gegevensuitwisseling dienen de Jw 303 en Jw 304 gebruikt worden.

Heeft u vragen?

Zorgaanbieders kunnen contact opnemen met de afdeling Support van VECOZO: support@vecozo.nl.

Gemeenten kunnen contact opnemen met de servicedesk voor gemeenten van Stichting Inlichtingenbureau via 0800 - 222 11 22.

Terug naar overzicht