ergotherapie_8812.jpg

Zorginstituut Nederland heeft 10 juli de concept specificaties gepubliceerd van iPgb 2.1.

Vanaf eind 2019 wordt het werken met het PGB2.0-systeem gefaseerd ingevoerd. Dit houdt in dat gemeenten en zorgkantoren in verschillende tranches kunnen aansluiten op het portaal van het PGB2.0-systeem. Om berichten uit te kunnen wisselen met het portaal wordt gebruikgemaakt van iPgb-berichten.

De huidige iPgb 2.0-versie is in 2017 gepubliceerd maar niet met een verplicht karakter ingevoerd. Een aantal partijen werkt nog met de iPgb 1.0-versie of werkt nog helemaal niet met het iPgb-berichtenverkeer.

Om aan te sluiten op het PGB2.0-systeem is het noodzakelijk om minimaal iPgb 2.0-berichten uit te kunnen wisselen. Om de veldpartijen te ondersteunen bij de aansluiting, is het noodzakelijk gebleken om de huidige iPgb 2.0-standaard te optimaliseren zodat alle partijen op de juiste manier de berichten kunnen gebruiken.

Voor meer informatie zie istandaarden.

Terug naar overzicht