Let op: Bij 'Inloggen' ziet u de optie eHerkenning. Dit inlogmiddel is voorlopig alleen beschikbaar voor pilotdeelnemers. Meer weten?

Definitieve specificaties iWmo 2.4 en iJw 2.4 gepubliceerd

ergotherapie_9065.jpg

Zorginstituut Nederland heeft 4 juli de definitieve specificaties gepubliceerd van  iWmo 2.4 en iJw 2.4.

De releases zijn de opvolgers van iWmo 2.3 en iJw 2.3, die begin april 2019 in gebruik zijn genomen.

In de releases iWmo 2.4 en iJw 2.4 wordt een belangrijk onderdeel van de Standaard Administratieprotocollen van het Ketenbureau i-Sociaal Domein in de standaarden opgenomen: het gebruik van regieberichten wordt verplicht gesteld.

Ook bevat de release ondersteuning bij het afwijzen van het Verzoek om Toewijzing en de correcte afhandeling van wijzigingen van de zorgvraag door middel van het Toewijzingsbericht.

Daarnaast bevatten de releases verduidelijkingen en aanscherpingen en middelgrote en kleine functionele en technische aanpassingen. Zowel iWmo 2.4 als iJw 2.4 worden met ingang van 1 april 2020 in gebruik genomen en ook voor deze iStandaarden is gekozen voor een big bang-scenario.

Voor meer informatie zie istandaarden.

Terug naar overzicht