ergotherapie_9073.jpg

De gepubliceerde specificaties op 4 juli 2019 door het Zorginstituut Nederland zijn beschikbaar in onze Testomgeving.

Deze minor release is vanaf 1 januari 2020 van kracht en er is gekozen voor een implementatie via een big bang-scenario. Dit houdt in dat de invoering van deze release geen conversieperiode kent voor zorgaanbieders.

De wijzigingen die zijn doorgevoerd in deze nieuwe release zijn gericht op:

  • optimalisatie gebruik Aanvraag Aangepaste zorgtoewijzing (AAT)
  • wijzigingen in wet- en regelgeving
  • verduidelijking van gebruik algemeen iWlz-berichtenverkeer

Voor meer informatie zie istandaarden.

Terug naar overzicht