Machtigingenportaal bevat nieuwe zorgsoort: LGGZ

Machtigingenportaal_draaiboek.jpg

Goed om te weten: sinds begin 2019 is het mogelijk om een machtiging aan te vragen voor Langdurige geestelijke gezondheidszorg (LGGZ) via het Machtigingenportaal van VECOZO. Het was al mogelijk om aanvragen voor Medisch Specialistische Zorg (MSZ), kaakchirurgie en mondzorg te doen.

VECOZO heeft voor het toevoegen van een zorgsoort een standaardproces ontwikkeld (zie afbeelding). Zo kunnen we alle zorgsoorten op dezelfde manier aanpakken. En dat komt goed uit, want er staan nog meer zorgsoorten op de planning om toegevoegd te worden.

Uitdaging

Voor VECOZO is de grootste uitdaging bij het toevoegen van een nieuwe zorgsoort om met zorgverzekeraars en zorgaanbieders te komen tot één uniform formulier. Het formulier helpt de zorgverzekeraar om in één keer zijn beoordeling te kunnen doen én om de aanvraag rechtstreeks in te kunnen lezen.

De zorgaanbieder is ook gebaat bij een eenduidige en snelle afhandeling van zijn aanvragen. Eén ding staat voor zorgverzekeraar, zorgaanbieder en VECOZO voorop: een verlaging van de administratieve lasten in de zorg!

Over het Machtigingenportaal

Het Machtigingenportaal digitaliseert en uniformeert machtigingsaanvragen van de zorgaanbieder naar de zorgverzekeraar. Door het gebruik van ‘slimme’ formulieren wordt het makkelijker om te bepalen of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Een snellere doorlooptijd van de aanvragen is het gevolg.

In 2018 zijn er ongeveer 285.000 machtigingsaanvragen gedaan via het Machtigingenportaal. Door het toevoegen van steeds meer nieuwe zorgsoorten, is de verwachting dat de komende jaren het aantal machtigingsaanvragen flink gaat toenemen.

Terug naar overzicht