Let op: Bij 'Inloggen' ziet u de optie eHerkenning. Dit inlogmiddel is voorlopig alleen beschikbaar voor pilotdeelnemers. Meer weten?

Nieuwe aansluitovereenkomst voor zorgaanbieders

geboortecentrum_5771.jpg

Sinds januari nodigen we bij ons aangesloten zorgaanbieders uit voor het aangaan van een nieuwe aansluitovereenkomst. We vragen ze per e-mail de aanmeldstraat te doorlopen om zo hun aansluitovereenkomst met ons te vernieuwen. In dit proces identificeren we ook de tekenbevoegde en hoofdcontactpersoon. Alle 50.000 bij ons aangesloten zorgaanbieders komen aan de beurt. Dit is nodig omdat we in de loop der jaren flink zijn gegroeid en wet- en regelgeving is veranderd.

Een goed begin

Deze 50.000 zorgaanbieders nodigen we niet in één keer uit. Dat doen we gefaseerd. De eerste groepen hielden we klein en overzichtelijk om ervaring op te doen. We zien daarbij dat zorgaanbieders die de aanmeldstraat doorlopen, hier doorgaans vlot doorheen komen. Uit de eerste contacten met zorgaanbieders blijkt verder dat zij de digitale aanpak zeer waarderen. Ze vinden de communicatie duidelijk, zoals FAQ’s en infographics.

Vanaf half mei gaan we grotere groepen zorgaanbieders uitnodigen. Nodigden we tot nu toe groepen uit van zo’n 500-1000 zorgaanbieders per week, half mei verdubbelen we dit naar groepen van gemiddeld 1500 zorgaanbieders per week.

Binnen twintig minuten

Na het doorlopen van de digitale aanmeldstraat, moeten de tekenbevoegde van hoofdcontactpersoon van de zorgonderneming worden geïdentificeerd. Dat kan op twee manieren en de keuze is aan de zorgaanbieder. Zo kan de zorgaanbieder kiezen voor persoonlijke identificatie. In dat geval gaat onze partner AMP groep op afspraak langs bij de zorgaanbieder. De andere mogelijkheid is digitale identificatie via iDIN. Dit is een door Nederlandse banken aangeboden dienst waarmee iemand zich door middel van het veilige inlogmiddel van de eigen bank identificeert. Met deze laatste optie is het mogelijk om binnen twintig minuten te komen tot een nieuwe aansluitovereenkomst, inclusief identificatie.

Onze diensten

Als gezegd is de nieuwe aansluitovereenkomst nodig omdat VECOZO in de loop der jaren flink is gegroeid en wet- en regelgeving is veranderd. Met de nieuwe aansluitovereenkomst kunnen zorgaanbieders gebruik blijven maken van onze huidige diensten. Voor nieuwe diensten of diensten die sterk wijzigen, is de nieuwe aansluitovereenkomst een voorwaarde. Denk hierbij aan het gewijzigde Machtigingenportaal waar nu de laatste hand aan wordt gelegd en de nieuwe dienst Wlz-raadpleegfunctie voor zorgaanbieders. Concreet betekent dit dat in de groepen genodigden vanaf mei met name zorgaanbieders zoals huisartsen, ziekenhuizen, tandartsen, wijkverpleging e.d. zijn opgenomen.

Meer weten?

Op onze website vindt u meer informatie over de nieuwe aansluitovereenkomst voor zorgaanbieders: www.vecozo.nl/aansluitovereenkomst

Terug naar overzicht