Assurancerapportage Groupers

De assurancerapportage betreffende de Groupers over de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 is afgegeven. Daaruit blijkt dat de door VECOZO genomen interne beheersmaatregelen  in lijn zijn met de NOREA richtlijn 3402 type II. Als geregistreerd contactpersoon bij uw instantie kunt u de assurancerapportage opvragen. De voorwaarde voor het ontvangen van het assurancerapport is dat uw instantie is aangesloten bij VECOZO voor de Groupers en afgelopen jaar ook daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de Groupers.

VECOZO stuurt dit rapport via de Berichtenbox van VECOZO naar de geregistreerde contactpersoon van de betreffende instantie. De Berichtenbox is een veilige manier om informatie uit te wisselen. De Berichtenbox is te benaderen door de geregistreerde contactpersoon door in te loggen bij VECOZO met het persoonlijk certificaat. Meer informatie over de persoonlijke Berichtenbox is te vinden via  Berichtenbox | VECOZO

Het verzoek tot ontvangst van de assurancerapportage van de Groupers ontvangen wij graag per e-mail. Deze e-mail verstuurt u naar support@vecozo.nl. Belangrijk is dat VECOZO dit verzoek ontvangt vanuit het bij VECOZO geregistreerde e-mailadres van de contactpersoon. Graag ontvangen wij bij dit schriftelijke verzoek ook de naam en de AGB-code van de instantie waarvoor dit rapport wordt opgevraagd.

Terug naar overzicht