Eindverantwoording Forensische zorg via VECOZO

ziekenhuis_0902.jpg

Vanaf donderdag 17 december 2020 verloopt het proces van eindverantwoording via de VECOZO dienst Financiele verantwoording Forensische zorg.

 

 

Financiële verantwoording Forensische zorg 

 

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) betaalt de kosten van de forensische zorg en wil financieel voorbereid zijn op de declaraties​. Daarom legt u als zorgaanbieder, voorafgaand aan de declaratie, verantwoording af omtrent onderhanden werk en afgerond-niet gefactureerde werk.  

 

Vanaf 2020 vindt het proces van tussentijds verantwoorden plaats via de dienst Financiële verantwoording Forensische zorg van VECOZO. Deze dienst biedt een gestandaardiseerde en geautomatiseerde berichtenstroom van zorgaanbieders naar DJI, mét retourinformatie. Dit maakt het tussentijds verantwoorden aan DJI efficiënt.   

 

Vanaf 2021 verloopt ook het proces van eindverantwoording via de VECOZO dienst Financiële verantwoording Forensische zorg. 

 

Wat moet u precies verantwoorden aan DJI? 

 

In ‘bijlage 18: Handleiding Bekostiging Verantwoording’ van DJI, staat welke informatie en cijfers u moet verantwoorden en wanneer u dit moet doen. Dit document vindt u in de contract tendermodule (CTM) van DJI; het portaal dat voor het inkoop- en gunningsproces forensische zorg 2020 is gebruikt.  

Terug naar overzicht