Let op: Bij 'Inloggen' ziet u de optie eHerkenning. Dit inlogmiddel is voorlopig alleen beschikbaar voor pilotdeelnemers. Meer weten?

Nieuwe dienst Financiële verantwoording Forensische zorg beschikbaar

FinVerantwoording - Nieuwsbericht Dienstpagina.jpg

De dienst Financiele verantwoording Forensische zorg is vanaf nu beschikbaar.

Wat houdt financiële verantwoording Forensische zorg in?

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) betaalt de kosten van de forensische zorg en wil financieel voorbereid zijn op de declaraties​. Daarom leggen de zorgaanbieders, voorafgaand aan de declaratie, verantwoording af omtrent onderhanden werk en afgerond-niet gefactureerde werk. Hiervoor zijn veel handmatige handelingen nodig in diverse systemen. 

Efficiënter proces, minder administratieve lasten

Vanaf 2020 vindt het proces van tussentijds verantwoorden plaats via de dienst Financiële verantwoording Forensische zorg van VECOZO. Deze nieuwe dienst biedt een gestandaardiseerde en geautomatiseerde berichtenstroom van zorgaanbieders naar DJI, mét retourinformatie. Dit maakt het tussentijds verantwoorden aan DJI een stuk efficiënter.  

De dienst Financiële verantwoording Forensische zorg is vanaf nu beschikbaar.

Terug naar overzicht