Uitbreiding VECOZO-dienst voor Financiële verantwoording Forensische zorg met eindverantwoording

FinVerantwoording - Nieuwsbericht Dienstpagina.jpg
Vanaf 2021 zal ook het proces van eindverantwoording via de VECOZO-dienst Financiele verantwoording Forensische zorg verlopen.

 

Uitbreiding VECOZO-dienst voor Financiële verantwoording Forensische zorg met eindverantwoording 

 

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) betaalt de kosten van de forensische zorg en wil financieel voorbereid zijn op de declaraties​. Daarom legt u als zorgaanbieder, voorafgaand aan de declaratie, verantwoording af omtrent onderhanden werk en afgerond-niet gefactureerde werk.  

 

Vanaf 2020 vindt het proces van tussentijds verantwoorden plaats via de dienst Financiële verantwoording Forensische zorg van VECOZO. Deze dienst biedt een gestandaardiseerde en geautomatiseerde berichtenstroom van zorgaanbieders naar DJI, mét retourinformatie.  

 

Vanaf 2021 zal ook het proces van eindverantwoording via de VECOZO dienst Financiële verantwoording Forensische zorg verlopen. 

 

Wat moet u doen?

  1. Dienst toevoegen 

Doorloop de volgende stappen om de nieuwe dienst toe voegen. 

  • Ga naar www.vecozo.nl 
  • Kies ‘Aanvragen en wijzigen’ en vervolgens ‘Zorgaanbieder’ 
  • Vul uw KvK-nummer en/of AGB-code in en neem de cijfers uit de afbeelding over 
  • Kies ‘Wijzigen gegevens van de onderneming’ en vul het formulier in met optie ‘Toevoegen diensten’.  
  • Kies voor de dienst ‘Financiële verantwoording Forensische zorg’ 

 

  1. Toestemming aan andere partijen geven 

Verzorgt een tussenpartij software of administratieve dienstverlener uw financiële verantwoording aan DJI? Dan geeft u aan deze partij een toestemmingsverklaring af, zodat zij deze dienst namens u kunnen gebruiken. Dit verloopt geheel digitaal.  Vraag na bij uw tussenpartij software/administratieve dienstverlener of zij de juiste aansluitovereenkomst en autorisaties met VECOZO hebben zodat ze u kunnen voorzien in deze nieuwe dienst.  

Meer informatie hierover vindt u op www.vecozo.nl > Support > Aanvragen/wijzigen > Hoe regel ik een toestemmingsverklaring in? 

 

 

Wat moet u precies verantwoorden aan DJI? 

In ‘bijlage 18: Handleiding Bekostiging Verantwoording’ van DJI, staat welke informatie en cijfers u moet verantwoorden en wanneer u dit moet doen. Dit document vindt u in de contract tendermodule (CTM) van DJI; het portaal dat voor het inkoop- en gunningsproces forensische zorg 2020 is gebruikt. 

 

Vragen?

Hebt u vragen of opmerkingen over de (gestelde voorwaarden in) de Handleiding Bekostiging Verantwoording? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij DJI - DForZo of stuur een e-mail met uw vraag of opmerking naar bedrijfsvoeringForZo@dji.minjus.nl. 

 

Hebt u vragen over het gebruik van de dienst of over het toevoegen van deze dienst aan uw aansluiting bij VECOZO? Neem dan contact op met de afdeling Support via support@vecozo.nl  of telefoonnummer 013-4625641. Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 uur tot 15.30 uur. 

Terug naar overzicht