Geautomatiseerd raadplegen actuele huisarts in ION vanaf nu beschikbaar

apotheek_0842.jpg

Uitbreiding van de dienst ION

VECOZO heeft de dienst ION uitgebreid met de functie 'Geautomatiseerd raadplegen actuele huisarts'. Met behulp van ION-database kan bepaald worden bij welke huisartsenpraktijk een patiënt staat ingeschreven. Dit proces kan vanaf nu volledig automatisch (via een webservice) verlopen.

Diverse doelgroepen

De webservice voor de raadpleging van actuele huisarts is generiek opgezet, om verschillende doelgroepen te kunnen bedienen. In overleg met Stichting ION wordt gefaseerde aansluiting op deze webservice gepland.

GGD GHOR Nederland is, in het kader van bestrijding van de Corona-pandemie, vanaf 15 maart 2021 aangesloten op deze webservice om vaccinatiemeldingen (en binnenkort ook positieve Corona-testuitslagen) naar de actuele huisartsen te kunnen versturen.

Later dit jaar worden naar verwachting de eerste huisartsenposten aangesloten op deze webservice, zodat het raadplegen van actuele huisarts vanuit de HAP-systemen eveneens mogelijk wordt gemaakt.

In de toekomst kunnen eventueel ook andere doelgroepen (zoals bijv. ziekenhuizen en laboratoria) aangesloten worden. Daarvoor worden nog pilots opgestart.

Veilige koppeling

Omdat bij het raadplegen van actuele huisarts persoonsgegevens gedeeld worden, is veiligheid van het systeem een belangrijk aandachtspunt. De technische veiligheid wordt gewaarborgd door een grondige, vooraf uit te voeren, penetratietest. Deze test moet aantonen dat er geen mogelijkheid is voor onrechtmatige toegang tot gegevens. Daarnaast wordt er ook altijd een zogenaamde Data Privacy Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd die onderschrijft dat er enkel gegevens gedeeld worden waarvoor in de wet een verwerkingsgrondslag bestaat; de gegevens worden enkel gedeeld op basis van expliciete toestemming van een patiënt.

Terug naar overzicht