Let op: Bij 'Inloggen' ziet u de optie eHerkenning. Dit inlogmiddel is voorlopig alleen beschikbaar voor pilotdeelnemers. Meer weten?

Indienen en zoeken van declaraties voor GGZ en FZ aanbieders wijzigt per 01-01-2022

ziekenhuis_0902.jpg

U werkt met de dienst Declareren van VECOZO. Vanaf 01-01-2022 krijgt u te maken met het Zorgprestatiemodel: de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en forensische zorg (FZ). Dat betekent dat het indienen en zoeken van deze declaraties via VECOZO gaat wijzigen. In deze e-mail vertellen we u hier meer over. 

Wat verandert er? 

Uw declaratie-berichten kunt u indienen en zoeken via de dienst Declareren. Voor de GGZ en FZ declaratie-berichten verandert er het volgende: 

 • Per 01-01-2022 voldoen de declaratie-berichten voor GGZ en FZ aan de specificaties van de Generieke Declaratiestandaard van Vektis (GDS801). Dit is noodzakelijk bij het werken volgens het Zorgprestatiemodel. Deze declaratie-berichten worden opgesteld in XML-formaat.
 • Houd er rekening mee dat de validatiemodule voor deze declaratie-berichten niet beschikbaar is. Wilt u uw declaratie-berichten valideren voordat u deze indient? Neem dan contact op met uw softwareleverancier of valideer zelf uw bestanden door gebruik te maken van standaard XML-tools. 
 • Het indienen van declaraties kan zowel via de webservice als via onze website: 
 • Via de webserviceNeem contact op met uw softwareleverancier of volg onze technische specificaties. Deze vindt u op onze testomgeving. 
 • Via de VECOZO website? Ga vanaf 01-01-2022 naar de dienst Declareren en kies voor het menu-item Declareren 2.0. 
 • Uw bestaande autorisaties voor de dienst Declareren veranderen niet en zijn geldig voor Declareren 2.0. 
 
 

Wat kunt alvast doen? 

 • Werkt u met een tussenpartij software of administratief dienstverlener?  
  Dan geeft u aan deze partij een toestemmingsverklaring af voor de dienst Declareren.  Dit verloopt geheel digitaal. Check bij uw partij of zij de juiste aansluitovereenkomst en/of autorisaties met VECOZO hebben. 
 • Dient uw koepelorganisatie namens u de declaraties in?  
  Dan geeft u aan hen een toestemmingsverklaring af voor de dienst Declareren. U vult hiervoor een aanvraagformulier in. 

 

Meer informatie over het inregelen van toestemmingsverklaringen vindt u op www.vecozo.nl > Support > Aanvragen/wijzigen > Hoe regel ik een toestemmingsverklaring in? 

 

Dient u zelf uw declaraties in via de VECOZO website?  
Dan hoeft u niets te doen. U gaat vanaf 01-01-2022 naar de dienst Declareren en kiest voor het menu-item Declareren 2.0.

 

Meer informatie? 

Op de website van Zorgprestatiemodel vindt u alle informatie over de nieuwe bekostiging voor GGZ en FZ. Heeft u vragen over Declareren 2.0? Neem dan contact met ons op via support@vecozo.nl. 

Terug naar overzicht