Nieuwe VECOZO-dienst voor Plaatsing en uitvoering Forensische zorg

gezinshuis_1257.jpg

In samenwerking met Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) worden er gestandaardiseerde en geautomatiseerde berichtenstromen ontwikkeld, zodat het proces van plaatsing en uitvoering efficiënter en effectiever kan verlopen. Hiervoor zal VECOZO de dienst ‘Plaatsing en uitvoering Forensische zorg’ beschikbaar stellen. 

 

Proces van plaatsing en uitvoering  

Zodra er een indicatie voor het leveren van Forensische Zorg is gesteld, begint het proces van matching en plaatsing van een justitiabele bij een zorginstelling. De plaatsende instanties gaan op zoek naar een zorgaanbieder die de geïndiceerde zorg en de eventueel vereiste beveiliging kan leveren. De justitiabele wordt aangemeld bij de potentiële zorgaanbieder. Na akkoord van deze zorgaanbieder en de uitspraak van de plaatsende instantie volgt het plaatsingsbesluit en de definitieve plaatsing. Daarna kan de zorg geleverd worden. 

 

Welke voorbereidingen kunt u treffen om de dienst later in gebruik te kunnen nemen? 

Vanaf 19 mei 2021 kunt u als zorgaanbieder, wanneer uw organisatie in aanmerking komvoor de dienst Plaatsing en uitvoering Forensische zorg, de dienst toevoegen aan uw overeenkomst met VECOZO en de autorisaties toekennen aan de certificaten. Ook kunt u een toestemmingsverklaring afgeven voor deze dienst wanneer u gebruik maakt van een Tussenpartij Software.  

 

Wanneer kunt u de dienst in gebruik nemen? 

U kunt de dienst Plaatsing en uitvoering Forensische zorg nog niet in gebruik nemen. U ontvangt tijdig van ons een bericht wanneer en welke berichten via deze dienst daadwerkelijk uitgewisseld kunnen worden. 

 

Heeft u vragen of opmerkingen over het proces plaatsing en uitvoering? 

Neem contact op met uw contactpersoon bij DJI. U kunt ook mailen naar ifzo@dji.minjus.nl. Voor meer informatie ga naar https://www.forensischezorg.nl/digitalisering-plaatsing. 
 

Terug naar overzicht