RZ21d vanaf 15 september in gebruik bij Groupers

ziekenhuis_0978.jpg

De NZa heeft op 26 augustus de RZ21d gepubliceerd. VECOZO neemt de RZ21d op 15 september in gebruik bij de Groupers. Tot die tijd is de RZ21c actief.

Achtergrond release RZ21d
In de RZ21c-update van maart 2021 zijn de zorgverlenerscodes voor de Verpleegkundig Specialisten (VS) gewijzigd. Dat heeft impact op de gegevensvalidatie van de grouper en de registratie van geplande afspraken, lopende orders, (her)declaratie/ facturatie en het aanleveren van gegevens. Daarom heeft de NZa in de Groupertabellen het geldigheidsbereik van deze codes aangepast, zodat dit geen knelpunten oplevert.

Op de website van de NZa vindt u meer informatie over de release. 

Terug naar overzicht