Start berichtuitwisseling voor Plaatsing en uitvoering Forensische zorg

apotheek_0808.jpg

In samenwerking met Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI) worden er gestandaardiseerde en geautomatiseerde berichtenstromen ontwikkeld, zodat het proces van plaatsing en uitvoering efficiënter en effectiever kan verlopen. Hiervoor heeft VECOZO de dienst ‘Plaatsing en uitvoering Forensische zorg’ beschikbaar gesteld. 

 

Proces van plaatsing en uitvoering  

Zodra er een indicatie voor het leveren van Forensische Zorg is gesteld, begint het proces van matching en plaatsing van een justitiabele bij een zorginstelling. De plaatsende instanties gaan op zoek naar een zorgaanbieder die de geïndiceerde zorg en de eventueel vereiste beveiliging kan leveren. De justitiabele wordt aangemeld bij de potentiële zorgaanbieder. Na akkoord van deze zorgaanbieder en de uitspraak van de plaatsende instantie volgt het plaatsingsbesluit en de definitieve plaatsing. Daarna kan de zorg geleverd worden. 

 

Welke voorbereidingen kunt u treffen om de dienst in gebruik te kunnen nemen? 

Vanaf 19 mei 2021 kunt u als zorgaanbieder, wanneer uw organisatie in aanmerking komvoor de dienst Plaatsing en uitvoering Forensische zorg, de dienst toevoegen aan uw overeenkomst met VECOZO en de autorisaties toekennen aan de certificaten. Ook kunt u een toestemmingsverklaring afgeven voor deze dienst wanneer u gebruik maakt van een Tussenpartij Software.  

 

Wanneer kunt u de dienst in gebruik nemen? 

Vanaf 14 juli 2021 kunt u als zorgaanbieder, wanneer uw organisatie in aanmerking komt voor de dienst Plaatsing en uitvoering Forensische zorg, de dienst in gebruik nemen. Dat wil zeggen dat u berichten van DJI met betrekking tot de aanmelding en plaatsing van een justitiabele op basis van FZ821 standaard van Vektis kunt ontvangen en verwerken. 

 

Heeft u vragen of opmerkingen over het proces plaatsing en uitvoering? 

Neem contact op met uw contactpersoon bij DJI. U kunt ook mailen naar ifzo@dji.minjus.nl. Voor meer informatie ga naar https://www.forensischezorg.nl/digitalisering-plaatsing.

Terug naar overzicht