Let op: Bij 'Inloggen' ziet u de optie eHerkenning. Dit inlogmiddel is voorlopig alleen beschikbaar voor pilotdeelnemers. Meer weten?

Zorgprestatiemodel: indienen en zoeken van declaraties wijzigt voor GGZ en FZ

Foto bij nieuwsbericht.jpg

U werkt met de dienst Declareren van VECOZO. Vanaf 01-01-2022 heeft u te maken met het Zorgprestatiemodel: de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en forensische zorg (FZ). Dat betekent dat het indienen en zoeken van deze declaraties via VECOZO gaat wijzigen. In dit bericht vertellen we u hier meer over. 

Wat verandert er? 

Uw declaratie-berichten kunt u indienen en zoeken via de dienst Declareren. Voor de GGZ en FZ declaratie-berichten verandert er het volgende:

  • Per 01-01-2022 voldoen de declaratie-berichten voor GGZ en FZ aan de specificaties van de Generieke Declaratiestandaard van Vektis (GDS801). Dit is noodzakelijk bij het werken volgens het Zorgprestatiemodel. Deze declaratie-berichten worden opgesteld in XML-formaat.
  • Houd er rekening mee dat de validatiemodule voor deze declaratie-berichten niet beschikbaar is. Wilt u uw declaratie-berichten valideren voordat u deze indient? Neem dan contact op met uw softwareleverancier of valideer zelf uw bestanden door gebruik te maken van standaard XML-tools.
  • Houd er daarnaast rekening mee dat de bewaartermijnen van de declaratie- en retourberichten afwijken. Meer informatie over de nieuwe bewaartermijnen vindt u in de veelgestelde vragen van de dienst Declareren. 

Het indienen van declaraties kan zowel via de webservice als via onze website: 

  • Via de webservice? Neem contact op met uw softwareleverancier of volg onze technische specificaties. Deze vindt u op onze testomgeving.
  • Via de VECOZO website? Ga vanaf 01-01-2022 naar de dienst Declareren en kies voor het menu-item Declareren 2.0. 

Uw bestaande autorisaties voor de dienst Declareren veranderen niet en zijn geldig voor Declareren 2.0.  

 Declaraties indienen op basis van de oude Vektis-standaarden? 

  • Wilt u declaraties indienen op basis van de Vektis-standaarden GZ321 en FZ301? Dan is dat mogelijk mits de einddatum van de geleverde prestatie vóór 01-01-2022 ligt
  • Het blijft mogelijk om declaraties op basis van de Vektis-standaard FZ303 in te dienen. Hiervoor verandert er niets. 

 Meer informatie? 

Op de website van Zorgprestatiemodel vindt u alle informatie over de nieuwe bekostiging voor GGZ en FZ. Heeft u vragen over Declareren 2.0? Neem dan contact met ons op via support@vecozo.nl of bekijk de veelgestelde vragen van de dienst Declareren. 

 

Terug naar overzicht