Zorgverzekeraar DSW nieuwe uitvoerende verzekeraar van Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht

apotheek_0856.jpg

Per 1 januari 2022 is DSW - als opvolger van Univé - de feitelijk uitvoerend verzekeraar van de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (hierna te noemen: SZVK). De SZVK is verantwoordelijk voor uitvoering van de arbeidsvoorwaardelijke Regeling ziektekostenverzekering militairen. Dit is de ziektekosten verzekering voor militairen in werkelijke dienst (hierna te noemen: deelnemers).   

DSW, Univé en de SZVK streven naar een soepele overgang voor zowel de deelnemers als voor u als zorgverlener. Om dit te bevorderen wijzen wij u graag op de volgende aandachtspunten: 

 

  • Het betreft zorg conform de bovengenoemde Regeling ziektekostenverzekering militairen. Een deelnemer die zorg wil ontvangen dient te allen tijde in het bezit te zijn van een verwijzing die is afgegeven door de Militair Geneeskundige Dienst.  
     
  • Ook voor deelnemers moet de Controle Op Verzekeringsrecht (COV) worden uitgevoerd. Om administratieve uitval zoveel mogelijk te beperken is het van belang om gedurende de behandeling regelmatig een COV uit te voeren en de COV-check te doen vóór de declaratie. 

 

  • Met de overgang naar een andere uitvoerend verzekeraar verandert ook de UZOVI-code die gebruikt kan worden voor declaraties van deelnemers die bij de SZVK verzekerd zijn. De UZOVI-code die tot nu toe gebruikt is (0212) is enkel te gebruiken voor declaraties met peildatum tot en met 31-12-2021. Om de afhandeling van uw declaraties geen vertraging te laten oplopen, verzoeken wij u dan ook dringend om waar mogelijk alle reeds geleverde zorg uiterlijk voorop 31-12-2021 in te dienen op de oude UZOVI 0212.  

 

  • Vanaf 2022 zullen declaraties op UZOVI 0212 met peildatum in de voorgaande jaren automatisch worden doorgerouteerd en afgewikkeld door DSW als nieuwe feitelijk uitvoerend verzekeraar voor SZVK.  

 

  • Vanaf peildatum 01-01-2022 dient u alle declaraties in te dienen op de nieuwe UZOVI 3363.  

 

  • Als u vóór het declareren een COV-check doet, krijgt u automatisch de correcte UZOVI-code. 

 

  • Wij willen u erop wijzen dat deelnemers een nieuw verzekerdennummer zullen ontvangen per 01-01-2022. 
Terug naar overzicht