Aanmelden van patiënten in ION gaat wijzigen per 1 januari 2023

Sinds het ontstaan van de ION database was het mogelijk om patiënten aan te melden op ofwel de persoonlijke ofwel de praktijk AGB-code. Met ingang van 01-01-2023 is het alleen nog maar mogelijk de praktijk AGB-code in ION vast te leggen. 

 

Praktijk AGB-code voldoende 

In ION is het aanmelden op de praktijk AGB-code voldoende. De praktijkhouder declareert uiteindelijk de inschrijftarieven ook alleen maar op de praktijk AGB-code. De individuele zorgverleners AGB-codes spelen daarin geen rol.  

 

Wat gaat u merken van deze aanpassing? 

  • De verandering is alleen zichtbaar als u met uw persoonlijk VECOZO-certificaat via het ION-portaal patiënten gaat aanmelden. Daar waar voorheen de keuze voor persoonlijke òf praktijk AGB-code aanwezig was, zal nu alleen nog maar de praktijk AGB-code als standaard ingesteld staan. 

  • Bij de aanmeldingen die via het systeemcertificaat en uw HIS-software verlopen, zal in ION alleen nog maar de praktijk AGB-code worden vastgelegd. Ook al heeft u in uw HIS de patiënten wel op een persoonlijk AGB-code geregistreerd staan. Dat staat u en de HIS-software vrij. In alle gevallen wordt bij de patiënt alleen nog maar de praktijk AGB-code in ION vastgelegd. 

  • Bij het tonen van het overzicht in ION, van de op uw naam geregistreerde patiënten, ziet u het totaal aantal patiënten van de praktijk AGB-code zonder verdere uitsplitsing naar individuele huisartsen. 

 

Bent u voornemens om vóór 01-01-2023 met uw praktijk te migreren naar een andere praktijk AGB-code? Verzoek de begeleider van de migratie (HIS-leverancier of declaratieservicebureau) dan om alle patiënten direct alleen op de praktijk AGB-code aan te melden. 

In alle andere gevallen hoeft u niets aan te passen. De reeds bestaande aanmeldingen op zorgverleners AGB-codes worden vanzelf op de bijbehorende praktijk AGB-code getoond na 01-01-2023.  

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen stuur dan een e-mail aan : 

Marcel Leijten - Projectleider Stichting ION 

E-mail : projectleider@stichting-ion.nl  

Terug naar overzicht