Berichtuitwisseling voor start en mutatie Forensische zorg

Foto bij nieuwsbericht.jpg

In samenwerking met Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zijn er gestandaardiseerde en geautomatiseerde berichtenstromen ontwikkeld, zodat het proces van plaatsing en uitvoering efficiënter en effectiever kan verlopen. Hiervoor heeft VECOZO in 2021 de dienst Plaatsing en uitvoering Forensische zorg beschikbaar gesteld. Vanaf 18 mei 2022 kunt u als zorgaanbieder, wanneer uw organisatie in aanmerking komt voor de dienst Plaatsing en uitvoering Forensische zorg, berichten voor start en mutatie zorg bij DJI indienen via deze dienst. 

  

Welke voorbereidingen kunt u treffen om berichten voor start en mutatie zorg te kunnen indienen via VECOZO 

Indien u reeds gebruik maakt van de dienst Plaatsing en uitvoering Forensische zorg, hoeft u geen actie te ondernemen. Uw huidige overeenkomst met VECOZO, de autorisaties en toestemmingsverklaringen blijven geldig. 

Maakt u nog geen gebruik van de Dienst Plaatsing en uitvoering Forensische zorg? Dan kunt u via het wijzigingsproces deze dienst aan uw Aansluitovereenkomst toevoegen en vervolgens autorisaties inregelen. Ook kunt u een toestemmingsverklaring afgeven voor deze dienst wanneer u gebruik maakt van een Tussenpartij Software.   

 

Wanneer kunt u berichten voor start en mutatie zorg indienen via VECOZO 

Vanaf 18 mei 2022 kunt u berichten voor start en mutatie zorg bij DJI indienen via deze dienst 

Berichten voor start en mutatie zorg zijn gebaseerd op de standaarden FZ823 (versie 1.0) en FZ825 (versie 1.0) van Vektis en worden gestuurd in opvolging van berichten voor aanmelding en plaatsing van justitiabelen. DJI zal berichten voor start en mutatie zorg verwerken en retourinformatie (FZ824 of FZ826) aanbieden. 

 

Heeft u vragen of opmerkingen over het proces plaatsing en uitvoering?  

Neem contact op met uw contactpersoon bij DJI. U kunt ook mailen naar ifzo@dji.minjus.nl. Voor meer informatie ga naar https://www.forensischezorg.nl/digitalisering-plaatsing. 

 

Heeft u vragen over VECOZO dienst Plaatsing en uitvoering Forensische zorg?  

Neem contact met ons op via support@vecozo.nl.

Terug naar overzicht