Declareren bij OOM Verzekeringen niet langer mogelijk via VECOZO

Vanaf 1 januari 2023 is het voor zorgverleners en ziekenhuizen niet langer mogelijk om bij OOM Verzekeringen declaraties via VECOZO in te dienen (UZOVI-code 0203).

Tot en met 31 maart 2023 is het nog wel mogelijk om declaraties van behandelingen uit 2022 in te dienen voor verzekerden met een Global Health University-verzekering (GHU). De GHU is een verzekering voor buitenlandse studenten in Nederland.

Met het polisnummer en de geboortedatum doet u een COV-check om te kijken of uw patiënt in 2022 bij OOM Verzekeringen verzekerd is geweest. Het polisnummer en de geboortedatum staan vermeld op de verzekeringspas. Staat de verzekerde geregistreerd, dan kunt de declaratie over 2022 bij OOM Verzekeringen indienen.

Zorgsoorten

OOM Verzekeringen vergoedt tot 1 januari 2023 de volgende zorgsoorten: huisarts, apotheek, ziekenhuis, paramedisch, mondzorg, verloskunde, kraamzorg, eerstelijnspsychologie en vervoer.

Na 31 maart 2023

Tot en met 31 maart 2023 kunt u declaraties over het jaar 2022 nog bij OOM Verzekeringen indienen. Na 31 maart 2023 is het declareren via VECOZO niet meer mogelijk. Heeft u na deze datum nog nota’s die u wilt indienen, dan kunt u deze mailen naar studenten@oom.nl. Wilt u in de mail het polisnummer van uw patiënt vermelden?

Terug naar overzicht