Aanbesteding berichtenuitwisseling Wmo en Jeugdwet gewonnen door VECOZO

ergotherapie_9107.jpg

Op 5 juli is bekend geworden dat wij de aanbesteding ‘Knooppunt Zorgaanbieders’, uitgeschreven door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), hebben gewonnen. De aanbesteding gaat over de berichtenuitwisseling tussen gemeenten en zorgbieders rondom de Wmo en Jeugdwet.

Mooie blijk van vertrouwen
Voor alle zorgaanbieders binnen de Wmo en Jeugdwet verandert er niets. Zij blijven gebruikmaken van onze diensten ‘Berichtenverkeer Wmo’ en ‘Berichtenverkeer Jeugdwet’. Precies zoals ze gewend zijn. Al sinds 2015 leveren wij deze diensten aan de VNG. We zijn er trots op en zien het als blijk van vertrouwen dat we dit (maximaal) de komende zes jaar samen met onze ketenpartners mogen blijven doen.

We blijven doorontwikkelen
Uiteraard gaan we niet stil zitten. Samen met onze opdrachtgever VNG, zorgaanbieders, softwarepartijen en andere betrokken ketenpartners (Ketenbureau i-Sociaal Domein en Inlichtingenbureau) blijven we alert op potentiële verbeteringen in onze dienstverlening en de doorontwikkeling van de diensten.

Terug naar overzicht