Controle op bestandsextensie bij declaraties op basis van ASCII-standaarden uitgesteld tot 22-11-2023

Onlangs hebben we geïnformeerd dat VECOZO een controle gaat uitvoeren op de extensie van declaratiebestanden op basis van ASCII-standaarden. De bedoeling is dat de declaratiebestanden met een extensie anders dan .txt (kleine letters) en zonder extensie afgekeurd gaan worden. 

 

Het streven was om deze controle vanaf 25 oktober 2023 te introduceren. Helaas hebben nog niet alle partijen de wijziging doorgevoerd en zijn we genoodzaakt de ingangsdatum van deze controle uit te stellen tot 22-11-2023.  

 

We vertellen u hier graag meer over en vragen nogmaals om uw medewerking. 

 

Wat gaat er mis?  

We constateren dat declaratiebestanden op basis van ASCII-standaarden een grote diversiteit aan extensies hebben of dat deze zelfs ontbreekt. Deze declaraties zijn tot nu toe doorgezet maar kunnen niet door alle ontvangers handmatig geopend worden.  

Steeds meer bestanden met verschillende technisch inhoudelijke structuur worden uitgewisseld via het generieke koppelvlak van de Berichtenservice, binnenkort ook declaraties op basis van ASCII-standaarden. Voor de ontvanger wordt het steeds belangrijker om het bestand (handmatig) te kunnen openen met een standaard (Windows) applicatie en te kunnen zien wat de technisch inhoudelijke structuur is. Hiervoor zijn afspraken en controles nodig m.b.t. bestandextensies. Uitgaande van de standaard extensies die Microsoft heeft gedefinieerd, zal voor ASCII-bestanden .txt (kleine letters) gehanteerd worden. 

 

Wat gaat veranderen vanaf 22-11-2023?  

Vanaf 22-11-2023 gaat VECOZO een controle uitvoeren op de extensie van het declaratiebestand. Declaratiebestanden met een extensie anders dan .txt (kleine letters) en zonder extensie worden vanaf dan afgekeurd. 

De aanpassing betreft declaratiebestanden op basis van ALLE declaratiestandaarden van Vektis van het type ‘flatfile’ (ASCII standaarden). Onze technische documentatie is hierop aangepast en te vinden bij de Projectdocumentatie onder de dienst Declareren. 

 

De aanpassing heeft geen betrekking op declaratiebestanden op basis van generieke declaratiestandaard (GDS) van Vektis van het type XML (met een .xml extensie). 

 

De aanpassing heeft geen betrekking op retourinformatie.  

 

Wat moet u doen?  

We vragen u de volgende acties uit te voeren: 

  • Controleer welke extensie uw declaratiebestanden op basis van ASCII-standaarden hebben die gegenereerd zijn met uw applicatie;  

  • Indien declaratiebestanden op basis van ASCII-standaarden geen extensie hebben of een extensie hebben anders dan .txt: voer dan aanpassingen door zodat uw applicatie declaratiebestanden met extensie .txt (kleine letters) genereert.   

  • Mocht u bij het declareren geen CIS-code (code informatiesysteem softwareleverancier) invullen, verzoeken we u om dit wel te doenhet helpt bij foutafhandeling en communicatie. 

 

Meer informatie?  

Heeft u vragen over de declaratiestandaarden van VektisRaadpleeg  Standaardisatie - Standaarden | Vektis.nl. 

 

Heeft u vragen over Declareren via VECOZO? Neem dan contact met ons op via support@vecozo.nl of bekijk de veelgestelde vragen van de dienst Declareren.

Terug naar overzicht