Declaraties op basis van ASCII-standaarden worden vanaf 30 augustus 2023 gecontroleerd op bestandsextensie

Foto bij nieuwsbericht.jpg

Vanaf 30 augustus 2023 gaat VECOZO een controle uitvoeren op de extensie van het declaratiebestand op basis van ASCII-standaarden. Declaratiebestanden met een extensie anders dan .txt (kleine letters) en zonder extensie worden vanaf dan afgekeurd. In deze e-mail vertellen we u hier meer over en vragen we om uw medewerking. 

Wat gaat er mis? 

We constateren dat declaratiebestanden op basis van ASCII-standaarden een grote diversiteit aan extensies hebben of dat deze zelfs ontbreekt. Deze declaraties zijn tot nu toe doorgezet maar kunnen niet door alle ontvangers handmatig geopend worden.  

Steeds meer bestanden met verschillende technisch inhoudelijke structuur worden uitgewisseld via het generieke koppelvlak van de Berichtenservice, binnenkort ook declaraties op basis van ASCII-standaarden. Voor de ontvanger wordt het steeds belangrijker om het bestand (handmatig) te kunnen openen met een standaard (Windows) applicatie en te kunnen zien wat de technisch inhoudelijke structuur is. Hiervoor zijn afspraken en controles nodig m.b.t. bestandextensies. Uitgaande van de standaard extensies die Microsoft heeft gedefinieerd, zal voor ASCII-bestanden .txt (kleine letters) gehanteerd worden. 

Wat gaat veranderen vanaf 30 augustus 2023? 

Vanaf 30 augustus 2023 gaan alle ontvangers van declaraties (zorgverzekeraars, zorgkantoren, DJI) het declaratieverkeer op basis van ASCII-standaarden migreren naar het generieke koppelvlak van VECOZO. Vanaf deze migratie gaat VECOZO een controle uitvoeren op de extensie van het declaratiebestand. Declaratiebestanden met een extensie anders dan .txt (kleine letters) en zonder extensie worden vanaf dan afgekeurd. 

De aanpassing betreft declaratiebestanden op basis van ALLE declaratiestandaarden van Vektis van het type ‘flatfile’ (ASCII standaarden). Onze technische documentatie is hierop aangepast en te vinden bij de Projectdocumentatie onder de dienst Declareren. 

De aanpassing heeft geen betrekking op declaratiebestanden op basis van generieke declaratiestandaard (GDS) van Vektis van het type XML (met een .xml extensie). De aanpassing heeft geen betrekking op retourinformatie.

Wat moet u doen? 

We vragen u de volgende acties uit te voeren: 

  • Controleer welke extensie uw declaratiebestanden op basis van ASCII-standaarden hebben die gegenereerd zijn met uw applicatie; 
  • Indien declaratiebestanden op basis van ASCII-standaarden geen extensie hebben of een extensie hebben anders dan .txt: voer dan aanpassingen door zodat uw applicatie declaratiebestanden met extensie .txt (kleine letters) genereert.  

Meer informatie? 

Heeft u vragen over de declaratiestandaarden van Vektis? Raadpleeg  Standaardisatie - Standaarden | Vektis.nl

Heeft u vragen over Declareren via VECOZO? Neem dan contact met ons op via support@vecozo.nl of bekijk de veelgestelde vragen van de dienst Declareren. 

Terug naar overzicht