Eerste stap naar efficiënter uitwisselen van Wlz-zorggegevens

ergotherapie_9073.jpg

Samen met de andere deelnemers van het Actieprogramma iWlz werken wij een aan nieuwe manier om gegevens uit te wisselen: het iWlz-netwerkmodel. Het netwerkmodel vervangt het huidige estafettemodel van berichtenverkeer. In plaats van steeds informatie aan elkaar doorgeven (estafette), wordt er gebruikgemaakt van één digitale bron: een bronregister. Op woensdag 5 juli is het eerste bronregister, het Indicatieregister van het CIZ, in gebruik genomen. Dit is een belangrijke stap in het efficiënter uitwisselen van gegevens in de langdurige zorg.

Wat is het iWlz-netwerkmodel?
In het netwerkmodel wisselen partijen digitaal gegevens met elkaar uit in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). Administratieve gegevens worden op één plek opgeslagen in het netwerk, de zogenaamde bronregisters. Daarna zijn de gegevens voor alle aangesloten partijen beschikbaar. Dat betekent dat iedereen actief in de langdurige zorg (cliënten, zorgaanbieders en zorgkantoren) gebruikmaakt van dezelfde gegevens in het betreffende bronregister. Wijzigt er iets in de gegevens? Dan krijgen alle aangesloten partijen een melding. Dit zorgt voor een vermindering van de administratieve lasten, verbetert de kwaliteit van de dienstverlening en zorgt voor een betere informatiepositie van cliënten. Door een autorisatievoorziening hebben partijen alleen toegang tot de gegevens die zij mogen inzien volgens wet- en regelgeving. Dit alles is geregeld in het nID Stelsel dat wij aanbieden aan partijen.

Overstappen naar het netwerkmodel
Wlz-partijen bepalen zelf wanneer ze van het estafettemodel overstappen naar het netwerkmodel en de bronregisters. Met de door VECOZO aangeboden migratievoorziening Silvester kunnen gegevens uit het netwerkmodel vertaald worden naar gegevens in het estafettemodel en andersom. De twee modellen kunnen voorlopig naast elkaar gebruikt worden. Op die manier kunnen partijen zelf een geschikt moment kiezen om volledig over te stappen naar het netwerkmodel.

Bemiddelingsregister is de volgende stap
Het volgende register staat al op de planning: het Bemiddelingsregister van zorgkantoren. Hiervoor wordt onder leiding van Zorginstituut Nederland in 2024 een ‘proof of concept’ uitgevoerd met de betrokken ketenpartners.

Wilt u meer achtergrond lezen? Lees het artikel Ingebruikname Indicatieregister concretiseert Actieprogramma iWlz van Zorginstituut Nederland.

Terug naar overzicht