Facturatie van onderlinge dienstverlening tussen ziekenhuizen voortaan geautomatiseerd

Ondertekening ODV.jpg

Sinds woensdag 10 mei kunnen ziekenhuizen op een uniforme manier geautomatiseerd de onderlinge dienstverlening factureren, dankzij een nieuwe dienst van VECOZO: Onderlinge Dienstverlening (ODV). Dit is een volgende stap in het verminderen van de administratieve lasten in de zorg. De dienst is ontwikkeld in opdracht van de Nederlandse Federatie van Universitaire ziekenhuizen (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De laatste testen met softwarepartijen zijn succesvol afgerond, waardoor de landelijke uitrol kan starten.

Steeds belangrijker door specialisaties en regionale samenwerking

De behoefte aan onderlinge dienstverlening* neemt steeds meer toe. Vanwege zorg dichtbij huis, ziekenhuizen die zich specialiseren en meer (regionale) samenwerkingsvormen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) schrijft hierover in een rapport: “Via onderlinge dienstverlening kan je externe expertise financieren, bijdragen aan de continuïteit van zorg en onnodige doorverwijzing voorkomen. Ook biedt onderlinge dienstverlening de mogelijkheid voor een warme overdracht.”

Alle ziekenhuizen kunnen meedoen

ODV is een volgende stap om standaardisatie van gegevensuitwisseling in de zorg te bereiken. De dienst is ontwikkeld dankzij een brede samenwerking met partijen in de zorg, en biedt een aantal voordelen:

  • Uniforme facturen op basis van een landelijke, door Vektis ontwikkelde standaard (OD801).
  • Kortere doorlooptijd.
  • Minder (handmatige) herstelacties.
  • Veilige gegevensuitwisseling, geborgd door het voldoen aan de in de zorg belangrijke NEN 7512- en 7513-normen.

Welke partijen zijn betrokken bij de totstandkoming van de dienst?

  • Opdrachtgevers: NFU, NVZ
  • Ziekenhuizen
  • Ontwikkeling berichtenstandaard: Zorgverzekeraars Nederland/Vektis
  • Bouw en ontwikkeling van de dienst: VECOZO
  • Softwarepartijen: ChipSoft, Epic, Nexus
  • Ontwikkeling generieke verwerkingsovereenkomst: brancheorganisaties (NFU, NVZ, BoZ)

De officiële ondertekening van de opdracht tussen de NFU, de NVZ en VECOZO was een mooie mijlpaal gedurende de samenwerking.

Volgende stappen

Nu alle testen goed doorlopen zijn, is het belangrijk dat ziekenhuizen snel en soepel kunnen aansluiten. Meer informatie hierover vindt u op onze website. Op naar nog minder administratieve lasten in de zorg.

*Wat is onderlinge dienstverlening precies?

Een voorbeeld uit het rapport van de NZa:

“Het Prinses Máxima Centrum (PMC) voor Kinderoncologie is het expertisecentrum voor kinderoncologie in Nederland. Het PMC werkt samen met het UMC Utrecht en zogeheten 'shared care' ziekenhuizen door heel Nederland. Het PMC is de hoofdbehandelaar voor kinderoncologie. Als een shared care centrum een deel van de behandeling levert, wordt dit via onderlinge dienstverlening met het PMC verrekend.”

Wilt u meer weten over deze dienst?

Neem dan contact op met IJme Schilstra, Product Manager ODV: ijme.schilstra@vecozo.nl.

Terug naar overzicht