Nieuwe informatie in Wlz Raadpleegfunctie

ergotherapie_9073.jpg

Zorg leveren en declareren vanuit de Zvw, óf vanuit de Wlz? Dat weet u zó! 

Weet u niet of uw cliënt een Wlz-indicatie heeft, en waar u uw geleverde zorg moet declareren? Via de dienst Wlz raadpleegfunctie van VECOZO kunt u als zorgaanbieder eenvoudig controleren of er sprake is van een Wlz-indicatie. Eventueel ziet u ook of de cliënt voor behandeling in een Wlz-instelling verblijft. 

Hierdoor kunt u tijdig verifiëren of uw cliënt gebruik kan maken van zorglevering en vergoeding op basis van de Wlz. Daardoor kunt u ook bepalen of uw declaratie naar de zorgverzekeraar, het zorgkantoor, of de instelling waar de cliënt in behandeling is moet worden gestuurd. De indicatie- en zorgleveringgegevens worden door de zorgkantoren wekelijks bij VECOZO aangeleverd en geactualiseerd. 

Hoe werkt de dienst Wlz raadpleegfunctie? 

  • U zoekt op een bepaalde peildatum naar het BSN en de geboortedatum van uw cliënt;
  • U ziet meteen of de cliënt op de peildatum wel of geen Wlz-indicatie heeft. Afhankelijk van uw zorgsoort kunt u ook zien of iemand in een Wlz-instelling verblijft en daar behandeld wordt;
  • Vanaf oktober 2023 wordt bij verblijf in een instelling ook de AGB-code van de betreffende instelling en de periode van de zorglevering getoond. Zo weet u met welke instelling u contact kunt opnemen en eventueel kunt declareren.
  • De dienst Wlz raadpleegfunctie kan worden gebruikt door ingelogde gebruikers op het VECOZO-portaal of rechtstreeks vanuit uw administratieve softwarepakket. Raadpleeg voor de mogelijkheden daarvan uw softwareleverancier. 

De dienst Wlz raadpleegfunctie aanvragen 

Bent u reeds aangesloten bij VECOZO, maar heeft u nog geen toegang tot de dienst Wlz-raadpleegfunctie? Als u behoort tot de groep zorgaanbieders die de informatie in de dienst Wlz Raadpleegfunctie mag inzien, kan uw contactpersoon de dienst kosteloos laten toevoegen via een wijzigingsverzoek. Voor meer informatie zie de Veelgestelde vragen over deze dienst. 

Terug naar overzicht