Terugblik kick-off zorgaanbieders-community

20231107_114505.jpg

Op dinsdag 7 november jl. vond kick-off van onze zorgaanbieders-community plaats. Samen met een groep zorgaanbieders gaan we werken aan het verder verbeteren van onze dienstverlening. In dit nieuwsbericht meer uitleg over wat de community inhoudt en hoe de kick-off is verlopen.

Wat houdt de zorgaanbieders-community in?

De community is een omgeving (online en fysiek) waar zorgaanbieders en wij samenkomen. Het doel is om een goede relatie op te bouwen, om uiteindelijk samen aan concrete doelen te werken om onze dienstverlening te verbeteren. Zo wordt de community gevraagd om feedback te geven op nieuwe VECOZO-diensten. Maar ook de doorontwikkeling van bestaande diensten en producten bespreken we met hen.

Hoe zag de eerste dag eruit?

We hebben de kick-off zo interactief mogelijk ingestoken: we begonnen met een voorstelrondje waarbij iedereen ging staan of zitten als men het eens of oneens was met bepaalde stellingen. Daarna volgde een brainstorm over de community: wat zijn de doelen, hoe vaak en in welke vorm komen we samen, wat mogen we van elkaar verwachten? Na een korte pauze halverwege de ochtend volgde een energizer.

Ten slotte was het tijd voor het inhoudelijke deel van de dag. Waar lopen de community-leden tegenaan bij onze dienstverlening en waar zien ze verbeterpunten? Er volgden mooie gesprekken over verschillende onderzoeken, geclusterd op thema's zoals de Zorgverzekeringswet, WMO/Jeugdwet en het Zorginkoopportaal. Een aantal vragen konden we direct beantwoorden, maar er zijn ook een hoop punten die we verder moeten uitzoeken en waarmee we aan de slag kunnen.

Het vervolg

We gaan nu iedereen samenbrengen in een online omgeving. Daarnaast hebben we alle suggesties en input verzameld, dit komt op onze backlog te staan, zodat we de voortgang blijven monitoren en de deelnemers op de hoogte kunnen houden van de voortgang.

Heel veel dank aan alle aanwezigen! We kijken terug op een goede start van een mooie samenwerking.

Terug naar overzicht